Testovanie niekoľkých verzií (napr. cieľových podstránok). A/B testovanie určuje vhodnejšiu vstupnú stránku pre zadaný účel.

« Back to Glossary Index