CPA (Cost per action) alebo po slovensky cena za akciu, označuje priemernú finančnú hodnotu vynaloženú pre dosiahnutie vykonania konkrétnej akcie návštevníkom (napr. nákup, odoslanie kontaktného formulára, zanechanie kontaktných údajov a pod.)

« Back to Glossary Index