CPC je skratka anglického výrazu cost per click, a je to suma, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za kliknutie na vašu reklamu. Táto suma sa mení na základe viacero parametrov ale tiež aj počtu inzerentov a ich ochoty ponúknuť vyššiu sumu ako iní. Cena za preklik sa platí spoločnosti, ktorá prevádzkuje inzertné reklamné siete ( Napr. Google, Facebook).

« Back to Glossary Index