Crawler ( Spider ) je program ktorý číta zdrojový kód webovej stránky a pomáha tak s indexáciou webstránky.

« Back to Glossary Index