Frekvencia indexového prehľadávania predstavuje počet či frekvenciu návštev crawlerov (prehľadávačov) vyhľadávacieho enginu, na webovej stránke za určité časové obdobie. Často aktualizovaná webová stránka, má vyššiu pravdepodobnosť že ju bude crawler prehľadávať častejšie.

« Back to Glossary Index