Google Page Rank (PR)  je algoritmus  používaný na hodnotenie výsledkov vyhľadávania (SERP) v google search engine. Inými slovami je Google Page rank meraním relatívnej dôležitosti a relevantnosti jednotlivých podstránok vašej webstránky. PageRank robot vyhodnocuje počet a kvalitu spätných odkazov na stránku a následne určí hrubý odhad dôležitosti webovej podstránky. Google Page Rank bol prvým a dlho jediným (aktuálne ich je už viac ako 200) algoritmom určenia poradia výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávacej sieti google .

Google page rank test – otestujte si PageRank svojej webstránky.

« Back to Glossary Index