Označenie šedej zóny techník a stratégie optimalizácie webstránok. Gray hat je využívanie black hat optimalizačných taktík tak, aby webstránka nebola zaradená na čiernu listinu vyhľadávačov. Vo všeobecnosti termín nieje technicky správny pretože hranica medzi White hat SEO a Black hat SEO je pomerne jednoznačná. Gray hat SEO je teda Black Hat SEO a preto sa neodporúča praktizovať pri projektoch s dlhodobým cieľom.

« Back to Glossary Index