Miera, do akej indexový prehľadávač ( crawler ) indexuje webovú stránku. Webstránka obsahuje mnoho podstránok a tie, ktoré sa vyskytujú na nižšej úrovni tejto hierarchie stránok, môžu mať v závislosti od hĺbky indexácie nižšiu šancu na zápis do indexu.

« Back to Glossary Index