Hustota kľúčových slov je pomer počtu umiestnení kľúčového slova na webovej stránke k celkovému počtu slov na tej istej podstránke.

« Back to Glossary Index