Proces konverzie podobnej URL adresy webovej stránky na jej kanonickú formu. Kanonikalizácia URL odlišuje pre crawlery originálny pôvodný obsah webstránok. Napr. keď používateľ zadá do príkazového riadku: skalindam.sk alebo www.skalindam.sk, obidve URL adresy smerujú na jednu originálnu adresu URL www.skalindam.sk.

« Back to Glossary Index