KPI je skratka troch anglických slov (Key Performance Indicators), ktoré je možno voľne preložiť ako kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ide teda o indikátory výkonnosti priradeného procesu či služby, prípadne pracovného tímu či celej spoločnosti. Tieto indikátory majú za cieľ vyjadriť požadovanú výkonnosť a parametre sa výrazne rôznia podľa požiadaviek, odvetvia a požadovaného výsledku. Používajú sa na všetkých úrovniach riadenia.

« Back to Glossary Index