Online marketing (iné názvy: webový marketing, internetový marketing, digitálny marketing, e-marketing) je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť rôzne ciele. Všetky majú spoločné to , že sa odohrávajú v online prostredí. Ciele online marketingu môžu byť rôzne (Napr. zvýšiť návštevnosť webstránky, premieňať návštevníkov webstránky na zákazníkov, udržať komunikáciu s pravidelným zákazníkom a premieňať tak tento vzťah na ďalší obchod, zvyšovať povedomie zákazníkov o značke a ďalšie). Internetový marketing je z veľkej časti analytický proces práce s dátami a následnej reakcie na výsledky analýz. Viac v článku…

« Back to Glossary Index