PR alebo Page rank je algoritmus, ktorý používa internetový vyhľadávač ako Google na klasifikáciu webovej stránky. Výsledný page rank je číselná hodnota, ktorá vyjadruje autoritatívnosť linkovania webstránky.

« Back to Glossary Index