SERP je skratka pre anglický výraz (Search engine result page) a je to stránka so zobrazenými výsledkami vyhľadávacieho nástroja ako je napríklad Google Search engine. Na SERP sa zobrazujú najrelevantnejšie odpovede na otázky či dopyty tzv. query/queries  jednotlivých používateľov. SERP sa môže pre jednotlivých užívateľov líšiť (napr. na základe lokality, histórie prehliadania , jazykových nastavení, podľa vašich citácií, obľúbených položiek a iných parametroch). Stránka výsledkov zobrazuje jednoduché textové výsledky(organické výsledky aj relevantnú reklamu), videá, obrázky, Google mapy, prípadne tzv. knowledge panel, či rich snippets. O layoute zobrazenia rozhoduje robot, ktorý zohľadňuje množstvo parametrov ( viac ako 200) a tiež správanie užívateľov v priebehu času. Výsledky a ich pozícia aj podoba zobrazenia sa priebežne môže meniť.

« Back to Glossary Index