Automatické / manuálne spamové komentáre komunikujú irelevantný či kopírovaný propagačný obsah, v komentároch blogu. Každý blog, ktorý automaticky schvaľuje publikáciu komentárov k blogovým článkom, je cieľom týchto spamových praktík.

« Back to Glossary Index