White Hat optimalizácia označuje v oblasti SEO takú taktiku optimalizácie, ktorá sa riadi pokynmi spoločnosti Google a zlepšuje hodnotenie webstránok vo vyhľadávaní. V súvislosti s White Hat rozlišujeme aj Black Hat a Grey Hat techniky.

« Back to Glossary Index