SEO audit je proces analýzy webstránky a jej dátových a skriptových štruktúr. Výsledkom je report so sumárom neefektívnych, nesprávnych, alebo škodlivých faktorov na webstránke. Tieto faktory ovplyvňujú algoritmus vyhľadávania a ten má za úlohu ponúknuť váš web užívateľovi. SEO Audit a odstránenie, či minimalizácia negatívnych faktorov ma veľký význam pre zvyšovanie organickej návštevnosti vašej webstránky. SEO audit tiež odhaľuje tzv. Black Hat SEO taktiky, ktoré Google penalizuje napr. zníženým PageRankingom.

Získajte základný SEO Audit zadarmo…

« Back to Glossary Index