SMART ciele: Ako ich definovať a úspešne aplikovať v podnikateľskej praxi

Ako SMART ciele určujú smer a úspech podniku SMART ciele, ale aj ciele ako také sú zásadnou súčasťou každej úspešnej podnikateľskej stratégie. Definujú smerovanie podniku a poskytujú meradlo pre jeho úspech. Správne nastavené ciele pomáhajú zamestnancom orientovať sa vo svojich denných úlohách a zvyšujú ich motiváciu, čo vedie k lepšiemu [...]

2024-05-02T19:21:11+02:0030 apríla, 2024|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: , , |

ABC analýza : Kľúč k efektívnemu riadenie zdrojov a optimalizácii procesov

Čo je to ABC Analýza? ABC analýza je metóda riadenia zásob, ktorá pomáha organizáciám kategorizovať zásoby (alebo iné položky, ako sú zdroje, služby alebo produkty) na základe ich dôležitosti a vplyvu na celkové náklady alebo zisky. Táto technika je založená na princípe, že nie všetky položky majú rovnaký finančný vplyv [...]

2024-05-02T19:06:54+02:0018 apríla, 2024|Kategórie: Všeobecné|

Obsahový marketing: Výhody, nevýhody a formáty

Content marketing je dynamická forma marketingu. Zameriava sa na vytváranie a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu.  Tento pritiahne a udrží definovanú cieľovú skupinu a napokon povedie ku konverznému chovaniu zákazníka. Ako každá marketingová stratégia, aj content marketing má svoje výhody a nevýhody a existuje v mnohých formátoch. Tieto prispôsobujeme [...]

2024-05-02T18:56:36+02:0018 apríla, 2024|Kategórie: Všeobecné|

TOWS analýza: Základy, použitie a výhody

Čo je TOWS analýza? TOWS analýza je analytický nástroj, ktorý sa používa na identifikáciu možností a hrozieb (opportunities and threats) vo vonkajšom prostredí a silných a slabých stránok (strengths and weaknesses) v rámci podniku. TOWS analýza kombinuje prvky SWOT analýzy.  Tá sa zameriava na silné a slabé stránky a príležitosti [...]

2024-04-18T15:53:33+02:008 marca, 2023|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: |

PEST analýza: Čo to je a ako sa vykonáva?

Čo je to PEST analýza? PEST analýza je nástroj, ktorý slúži na posúdenie vonkajšieho prostredia, v ktorom podnik pôsobí. PEST je skratka pre Political, Economic, Social a Technological factors, čo znamená politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory. Tieto faktory môžu mať veľký vplyv na podnikanie a je dôležité ich brať [...]

2023-03-08T22:32:10+01:008 marca, 2023|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: , |

SWOT analýza: Všetko čo by ste mali vedieť

Čo je SWOT analýza? SWOT analýza je nástroj používaný v oblasti manažmentu, marketingu a podnikania, ktorý slúži na posúdenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich výkon organizácie. SWOT je skratka pre "Strengths" (silné stránky), "Weaknesses" (slabé stránky), "Opportunities" (príležitosti) a "Threats" (hrozby). Zo samotnej  SWOT analýzy vyplýva TOWS analýza, ktorá už [...]

Marketingová stratégia: Aké poznáme a príklady

Druhy marketingových stratégií V dobe kedy konkurencia nespí, veľa podnikov je vyslovene zameraná na konkurenciu je kvalitná marketingová stratégia kľúčovým prvkom úspešného podnikania. Podniky musia byť schopné efektívne dosahovať svoje nastavené ciele. Pre dosahovanie týchto cieľov sa používajú  marketingové stratégie, a tieto stratégie sa môžu líšiť v závislosti od účelu [...]

Copywriting: Komplexný sprievodca

Čo je to copywriting? Copywriting je písanie reklamných a marketingových textov, ktoré propagujú produkt, biznis, osobu alebo nápad s cieľom ovplyvniť čitateľa, aby urobil určitú akciu, napríklad nákup v eshope alebo prihlásenie sa na newsletter. Copywriting je základným prvkom efektívneho marketingu a používa sa v online aj offline médiách, ako [...]

LinkedIn reklamné formáty a ich použitie

LinkedIn: Druhy reklamných formátov LinkedIn ponúka niekoľko reklamných formátov, ktoré môžu byť využité na získanie zákazníkov, zvýšenie povesti značky a rozšírenie obchodnej siete. Niektoré z týchto formátov zahŕňajú: Sponsored Content - reklama v podobe príspevkov na LinkedIn, ktoré sú zdieľané medzi používateľmi podobne ako bežné príspevky. Tieto príspevky môžu [...]

Content Marketing: Všetko čo by ste mali vedieť

Úvod do content marketingu Content marketing je marketingová stratégia a zoskupenie marketingových formátov, ktorá sa zameriava na tvorbu a distribúciu hodnotného obsahu pre vašu cieľovú skupinu. Cieľom content marketingu je vytvárať vzťah s vašimi potencionálnymi zákazníkmi a zvyšovať ich lojalitu. Je to proces dlhodobého vytvárania obsahu, ktorý má zaujať a [...]

Go to Top