Content marketing je dynamická forma marketingu. Zameriava sa na vytváranie a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu.  Tento pritiahne a udrží definovanú cieľovú skupinu a napokon povedie ku konverznému chovaniu zákazníka. Ako každá marketingová stratégia, aj content marketing má svoje výhody a nevýhody a existuje v mnohých formátoch. Tieto prispôsobujeme na dosahovanie rôznych  marketingových cieľov. V článku sa pozrieme na hlavné výhody a nevýhody content marketingu a tiež  najčastejšie využívané formáty.

Výhody content marketingu

 1. Budovanie dôveryhodnosti a autority: Content marketing pomáha značkám budovať dôveryhodnosť a expertný status v ich odvetví. Tým, že poskytujú hodnotný a informačný obsah, pomáhajú riešiť problémy ich cieľovej skupiny.
 2. Zlepšenie SEO: Pravidelné publikovanie kvalitného obsahu zlepšuje pozície značky vo výsledkoch vyhľadávaní. To vedie k vyššej viditeľnosti a organickému dosahu v obmedzenom rozsahu  aj keď nedochádza  priamo k optimalizácii pre vyhľadávače. ( Optimalizáciou sa dá tento efekt ešte umocniť.)
 3. Zvýšenie angažovanosti: Atraktívny a relevantný obsah môže zvýšiť angažovanosť užívateľov na sociálnych médiách, webových stránkach a iných platformách. Tým sa posilňujú vzťahy so zákazníkmi.
 4. Generovanie leadov a konverzií: Efektívne napísaný obsah môže motivovať čitateľov k akcii. Akcie môžu byť rôzne ako je napríklad zápis na odber, vyplnenie formulára alebo nákup produktov.
 5. Dlhodobé výhody: Obsah, ako sú blogové príspevky alebo videá, dokáže dlhodobo prinášať návštevnosť a viesť ku konverziám. A to aj dlhé roky po jeho publikácii. To predstavuje dlhodobo stabilný návrat investícií do content marketingu.

Nevýhody content marketingu

 1. Vysoké počiatočné náklady: Vytváranie kvalitného obsahu môže byť časovo náročné a drahé. Najmä ak značka potrebuje najímať profesionálnych tvorcov obsahu alebo investovať do vysoko kvalitných produkčných nástrojov.
 2. Relatívne pomalé výsledky niektorých formátov:  Na rozdiel od plateného marketingu, content marketing často vyžaduje dlhší časový horizont, než začne prinášať výsledky. Vybudovanie publika a dosiahnutie viditeľných výsledkov môže trvať mesiace alebo dokonca roky. To platí pre formáty ktoré sú šírené organickou formou(neplatenou formou) .
 3. Náročnosť na správu obsahu:  Úspešný content marketing vyžaduje konzistentné a pravidelné publikovanie obsahu a jeho organizáciu, čo býva náročné udržať bez dobrej organizačnej štruktúry a plánovania.
 4. Meranie výsledkov môže byť komplikované:  Je ťažké exaktne určiť, vplyv konkrétneho kusu obsahu na konečné obchodné ciele. To komplikuje meranie návratnosti investície (ROI). Vo všeobecnosti spolu ale obsah obvykle súvisí a aj obsah ktorý sa priamo netýka podnikateľského zámeru zvyšuje autoritu domény a efektivitu riešenia.
 5. Veľká konkurencia: V mnohých odvetviach existuje veľké množstvo obsahu, a preto je ťažké zaujať a udržať si pozornosť cieľovej skupiny.

Formáty obsahového marketingu

 • Blogy: Písanie a publikovanie článkov, ktoré sú prínosné pre vašu cieľovú skupinu. Blogy môžu posilniť SEO, pomáhať vytvárať vzťahy s konzumentmi a upevniť pozíciu vašej značky ako lídra v odvetví.
 • Videá: Vytváranie obsahu vo forme videí, ktoré môžu byť zamerané na vzdelávanie, informovanie alebo zabávanie vašej cieľovej skupiny. Videá sú účinné pre udržanie pozornosti a môžu byť šírené naprieč cez rôzne platformy ako YouTube, Vimeo alebo sociálne siete.
 • Infografiky: Grafické zobrazenie informácií alebo údajov, ktoré ponúka ľahko stráviteľný spôsob, ako porozumieť zložitým informáciám.
 • E-knihy a Príručky (White Papers): Podrobnejšie texty zamerané na vzdelávanie cieľovej skupiny alebo poskytovanie hlbších analýz problémov relevantných pre odvetvie.
 • Emailové Newsletters:  Pravidelné zasielanie e-mailov obsahujúcich novinky, tipy, články a iný relevantný obsah, ktorý posilňuje vzťahy so zákazníkom a udržuje vašu značku v podvedomí prijímateľov.
 • Podcasty: Audio obsah, ktorý môžu ľudia počúvať na cestách. Podcasty sú čoraz populárnejšie pre ich pohodlnosť a schopnosť pripojiť sa k poslucháčom na osobnejšej úrovni.
 • Case Studies (Prípadové štúdie): Detailné príbehy o tom, ako vaša značka pomohla zákazníkom dosiahnuť ich ciele. Tieto môžu byť veľmi presvedčivé pri demonštrovaní hodnoty vašich produktov alebo služieb.
 • Sociálne média: Publikovanie a zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach na zvýšenie značkovej viditeľnosti a interakcie s konzumentmi.
 • Webináre: Online semináre, ktoré poskytujú cenné informácie a vzdialené vzdelávanie pre účastníkov, často s možnosťou interaktívnej účasti.
 • Interaktívny obsah:  Interaktívne prvky, ako sú kvízy, ankety, alebo kalkulačky, ktoré zvyšujú angažovanosť a poskytujú hodnotu užívateľom priamo na vašom webe.

 

Zvažovanie týchto výhod a nevýhod vám môže pomôcť rozhodnúť, či je content marketing vhodný pre vašu marketingovú stratégiu. Pre niektoré značky môže byť nesmierne efektívny. Zatiaľ čo iné môžu zistiť, že potrebujú kombinovať obsahový marketing s inými formami propagácie na dosiahnutie najlepších výsledkov.