SMART ciele: Ako ich definovať a úspešne aplikovať v podnikateľskej praxi

Ako SMART ciele určujú smer a úspech podniku SMART ciele, ale aj ciele ako také sú zásadnou súčasťou každej úspešnej podnikateľskej stratégie. Definujú smerovanie podniku a poskytujú meradlo pre jeho úspech. Správne nastavené ciele pomáhajú zamestnancom orientovať sa vo svojich denných úlohách a zvyšujú ich motiváciu, čo vedie k lepšiemu [...]

2024-05-02T19:21:11+02:0030 apríla, 2024|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: , , |

TOWS analýza: Základy, použitie a výhody

Čo je TOWS analýza? TOWS analýza je analytický nástroj, ktorý sa používa na identifikáciu možností a hrozieb (opportunities and threats) vo vonkajšom prostredí a silných a slabých stránok (strengths and weaknesses) v rámci podniku. TOWS analýza kombinuje prvky SWOT analýzy.  Tá sa zameriava na silné a slabé stránky a príležitosti [...]

2024-04-18T15:53:33+02:008 marca, 2023|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: |

PEST analýza: Čo to je a ako sa vykonáva?

Čo je to PEST analýza? PEST analýza je nástroj, ktorý slúži na posúdenie vonkajšieho prostredia, v ktorom podnik pôsobí. PEST je skratka pre Political, Economic, Social a Technological factors, čo znamená politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory. Tieto faktory môžu mať veľký vplyv na podnikanie a je dôležité ich brať [...]

2023-03-08T22:32:10+01:008 marca, 2023|Kategórie: Stratégie a analýzy, Všeobecné|Tags: , |

SWOT analýza: Všetko čo by ste mali vedieť

Čo je SWOT analýza? SWOT analýza je nástroj používaný v oblasti manažmentu, marketingu a podnikania, ktorý slúži na posúdenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich výkon organizácie. SWOT je skratka pre "Strengths" (silné stránky), "Weaknesses" (slabé stránky), "Opportunities" (príležitosti) a "Threats" (hrozby). Zo samotnej  SWOT analýzy vyplýva TOWS analýza, ktorá už [...]

Marketingová stratégia: Aké poznáme a príklady

Druhy marketingových stratégií V dobe kedy konkurencia nespí, veľa podnikov je vyslovene zameraná na konkurenciu je kvalitná marketingová stratégia kľúčovým prvkom úspešného podnikania. Podniky musia byť schopné efektívne dosahovať svoje nastavené ciele. Pre dosahovanie týchto cieľov sa používajú  marketingové stratégie, a tieto stratégie sa môžu líšiť v závislosti od účelu [...]

Go to Top