SMART ciele: Ako ich definovať a úspešne aplikovať v podnikateľskej praxi

Ako SMART ciele určujú smer a úspech podniku SMART ciele, ale aj ciele ako také sú zásadnou súčasťou každej úspešnej podnikateľskej stratégie. Definujú smerovanie podniku a poskytujú meradlo pre jeho úspech. Správne nastavené ciele pomáhajú zamestnancom orientovať sa vo svojich denných úlohách a zvyšujú ich motiváciu, čo vedie k lepšiemu [...]