Čo je to copywriting?

Copywriting je písanie reklamných a marketingových textov, ktoré propagujú produkt, biznis, osobu alebo nápad s cieľom ovplyvniť čitateľa, aby urobil určitú akciu, napríklad nákup v eshope alebo prihlásenie sa na newsletter. Copywriting je základným prvkom efektívneho marketingu a používa sa v online aj offline médiách, ako sú webstránky, brožúry, katalógy a billboardy.

Copywriting je dôležitou súčasťou efektívneho marketingu a využíva sa v rôznych médiách, online aj offline. Netreba si ho mýliť s content marketingom.

Kto je Copywriter?

Copywriter by mal byť kreatívny textár, mať základnú znalosť práce predajcu a rozumieť produktu a cieľovej skupine, ku ktorej sa prihovára. Musí vedieť rozpoznať problémy svojho čitateľa a ponúknuť riešenia spôsobom, ktorým sa predáva propagovaný produkt.

Ako rozpoznať kvalitný copywriting?

Pri rozpoznávaní kvalitného copywritingu sa nezameriavajte len na gramatiku a štylistiku, ktorá by mala byť samozrejmosťou. Kvalitný copywriting by mal byť pútavý, jednoduchý, presvedčivý a zaujímavý pre cieľovú skupinu. Jeho účel by mal byť jasný a text by mal byť dobre štruktúrovaný a prispôsobený zariadeniu, na ktorom ho čitateľ zobrazuje.

Copywriting je populárnou profesiou, ktorá umožňuje pracovať z domu a nevyžaduje žiadne formálne vzdelanie. Avšak, kvôli veľkému dopytu a jednoduchému vstupu do tohto oboru sa v ňom objavujú aj nekvalitné texty, preto je dôležité rozpoznať kvalitný copywriting od nekvalitného.

Kvalitný copywriting je štrukturovaný

Je dôležité, aby texty boli dobre štruktúrované a jasné, aby boli zrozumiteľné pre cieľovú skupinu. Navyše, kvalitný copywriting musí byť prispôsobený konkrétnemu médiu, na ktorom bude publikovaný. Napríklad text pre webstránku musí byť iný ako text pre billboard alebo sociálne médiá.

Kvalitný copywriting je zameraný na potreby a problémy cieľovej skupiny

Dobrý copywriting musí byť tiež zameraný na potreby a problémy cieľovej skupiny. Copywriter musí byť schopný identifikovať problémy, ktorým sa ľudia v danej cieľovej skupine venujú a ponúknuť riešenia, ktoré daný produkt alebo služba môže ponúknuť.

Kvalitný copywriting emocionálne angažuje

V neposlednom rade, kvalitný copywriting musí byť schopný osloviť emocionálnu stránku cieľovej skupiny. Copywriter musí byť schopný písať tak, aby sa čitateľ vcítil do situácie a dokázal si predstaviť, ako by sa cítil, keby daný produkt alebo služba riešila jeho problémy.

Kvalitný copyvriting je zrozumiteľný

Pri copywritingu je zrozumiteľnosť textu kľúčová, pretože zákazník musí jasne pochopiť, o čom produkt alebo služba hovorí a aké výhody mu ponúka. Preto je dôležité používať jednoduché a zrozumiteľné vety, ktoré nebudú zavádzať ani miasť. Kvalitný copywriting by mal byť napísaný tak, aby ho zákazník dokázal ľahko a rýchlo prečítať, pochopiť a zaujať. Zrozumiteľný text zvyšuje pravdepodobnosť úspechu kampane a pomáha vytvárať dobrý dojem.

 Základné prvky copywritingu

Základné prvky copywritingu sú dobrý nadpis, pozornosť upútavajúci úvod, zrozumiteľný obsah, dôraz na výhody produktu alebo služby a volanie k akcii. Kvalitný copywriting by mal byť zmysluplný, presvedčivý, overiteľný a motivujúci.

Pútavý nadpis

Úspešný copywriting teda začína dobrým nadpisom. Nadpis je prvou vecou, ktorú zákazníci vidia, preto musí byť zaujímavý a pozornosť pútajúci. Nadpis by mal jasne ukázať, aké výhody zákazník môže očakávať od produktu alebo služby. Taktiež by mal byť stručný a výstižný. jednoducho ísť k veci a lákať.

Silný úvod

Pri písaní úvodov je dôležité zaujať čitateľa a udržať ho v texte. Úvod by mal obsahovať silnú myšlienku alebo zaujímavý fakt, ktorý zaujme zákazníka a motivuje ho k prečítaniu ďalšieho obsahu. Úvod by mal byť jasný, konkrétny a zrozumiteľný.

Popíšte výhody a vyzývajte k akcii

Ďalšou dôležitou súčasťou copywritingu sú výhody produktu alebo služby. Zákazníci nakupujú produkty alebo služby, ktoré im prinášajú pridanú hodnotu. Preto by copywriting mal zdôrazniť hlavné výhody produktu alebo služby a vysvetliť, ako sa tieto výhody prejavia v živote zákazníka.

Nakoniec, Call to action , je rozhodujúcim prvkom úspešného copywritingu. Volanie k akcii by malo byť jasné, konkrétne a motivujúce. Mali by ste sa zamerať na to, aby sa zákazník presvedčil o tom, že produkt alebo služba je pre neho najlepšia voľba a mal by s tým okamžite niečo urobiť.

Keďže slogany sú krátke a výstižné, musia byť zložené z jasných a konkrétnych slov, ktoré vystihujú hlavné výhody produktu

Ako písať efektívne nadpisy?

 1. Buďte konkrétni a výstižní – Nadpis by mal jasne a jednoznačne vyjadrovať, o čom bude článok. Použite silné slová, ktoré zaujmú a priblížia tému. Vyhnite sa všeobecným a nejasným formuláciám, ktoré nevysvetľujú, čo čitateľ môže očakávať.
 2. Využite emocionálny náboj používajte silné slová –  Nadpis by mal spôsobiť emóciu u čitateľa. Môže to byť radosť, zvedavosť, zaujatie alebo obavy. Snažte sa nájsť emocionálny náboj, ktorý bude v súlade s tématom článku. Silné slová majú veľký vplyv na čitateľov. Tým, že používate slová, ktoré vzbudzujú emócie alebo odkazujú na problémy, ktoré čitatelia riešia, môžete výrazne zlepšiť mieru prekliku vašich nadpisov. Napríklad, použitie slov ako „rýchlo“, „jednoducho“ alebo „bezpečne“ ktoré indikujú jednoduché, jednoznačné riešenie pôsobí na čitateľa podvedome ako lep.
 3. Zaujmite pozornosť otázkou – Otázky sú veľmi účinným spôsobom, ako zaujať pozornosť čitateľa. Položte otázku, ktorá sa týka témy článku, a dajte nádej, že čitateľ získa odpoveď v texte.
 4. Použite správne slová – Dôležitým prvkom úspešného nadpisu je správny výber slov. Mnoho copywriterov sa snaží používať zaujímavé a netradičné slová, aby ich nadpisy boli čo najviac originálne. Avšak, v niektorých prípadoch môže byť použitie tradičnejšieho slovníka oveľa účinnejšie. Napríklad, pri nadpise „Ako ušetriť peniaze na elektrine“ by bolo lepšie použiť slová „znižiť účet“ namiesto „ušetriť peniaze“, pretože je to slovo, ktoré sa používa častejšie v tejto súvislosti.
 5. Použite čísla – Ľudia majú radi konkrétny a merateľný obsah, preto sú nadpisy s číslami veľmi účinné. Napríklad: „10 spôsobov, ako zlepšiť svoje písanie“, alebo „5 trikov, ako získať viac zákazníkov“.
 6. Vyhnite sa Clickbaitom – Aj keď je cieľom nadpisu zaujať pozornosť čitateľa, vyhnite sa clickbajtovým nadpisom, ktoré neodrážajú obsah článku alebo ho prekrúcajú. Takéto nadpisy môžu byť iritujúce a zneužívanie týchto nadpisov môže spôsobiť, že čitatelia stratia záujem.

Tipy pre výrazné slogany

Písanie výrazných sloganov je kľúčové pre úspešné propagovanie značky alebo produktu. Slogan je krátka veta alebo fráza, ktorá by mala byť zapamätateľná, výstižná a motivujúca. Pretože má veľký vplyv na to, ako sa zákazníci stotožňujú so značkou alebo produktom, tvorba sloganov vyžaduje niekoľko krokov a úvah.

 1. Zamerajte sa na jednoduchosť a zapamätateľnosť. Slogan by mal byť ľahko zapamätateľný a zrozumiteľný. Mala by to byť krátka veta alebo fráza, ktorá vystihuje podstatu vašej značky alebo produktu. Nesnažte sa do neho vmestiť príliš veľa informácií alebo príliš veľa slov. Pokiaľ možno, držte sa krátkeho a výstižného výroku. Ak máte niekoľko slov, ktoré chcete použiť, skúste ich zostaviť tak, aby vytvárali rytmus alebo rým.
 2. Identifikujte základné výhody vašej značky alebo produktu. Slogan by mal zdôrazňovať jedinečné vlastnosti alebo výhody, ktoré vaša značka alebo produkt ponúka. Napríklad, ak predávate športové oblečenie, môžete sa zamerať na pohodlie, výkon alebo štýl.
 3. Nezabudnite na vašu cieľovú skupinu. Pri písaní sloganu je dôležité mať na pamäti vašu cieľovú skupinu. Čo by ich zaujalo a priviedlo k tomu, aby si zakúpili váš produkt alebo službu? Ak sú vašou cieľovou skupinou mladí ľudia, môžete použiť moderné a slangové slová. Ak sa vaša značka zameriava na luxusné produkty, môžete použiť sofistikované a elegantné slová.
 4. Použite zaujímavé slovné spojenia a metafory. Použitie slovných spojení a metafor môže sloganu pridať osobitý charakter a pomôcť mu vyniknúť. Napríklad, ak predávate kávu, môžete použiť slogan „Prebudte svoje zmysly s našou kávou“.
 5. Zvážte rýmovanie alebo aliteráciu. Rýmovanie alebo aliterácia môžu pomôcť sloganu byť zapamätateľným a zábavným. Napríklad, ak predávate zmrzlinu, môžete použiť slogan „S našou zmrzlinou sa budete smiať“.
 6. Zamerajte sa na emócie. Slogan by mal byť schopný osloviť emócie a motivovať zákazníkov. Úspešné slogany často využívajú emocionálnu príťažlivosť. Keď si vaša cieľová skupina prečíta váš slogan, mali by cítiť silnú emóciu, alebo impulz. Tieto emócie by mali byť ideálne spojené s vašou značkou a vaším produktom alebo službou. Napríklad, ak predávate automobily, môžete použiť slogan „Získajte slobodu, ktorú si zaslúžite“.
 7. Testujte a optimalizujte. Akonáhle máte niekoľko sloganov, skúste ich testovať na zákazníkoch a sledovať ich úspešnosť. Týmto spôsobom môžete zistiť, ktorý slogan je najefektívnejší, a potom ho môžete optimalizovať.

Kreatívny copywriting

Kreatívny copywriting je o odlíšení sa od množstva a vytváraní niečoho, čo si ľudia zapamätajú. Často to znamená používanie netradičných techník a prístupov k písaniu. Tu sú niektoré techniky, ktoré môžete použiť na zlepšenie svojho kreatívneho písania.

Techniky kreatívneho písania

Existuje mnoho techník kreatívneho písania, ktoré môžete použiť na zvýšenie efektivity vašich reklamných kampaní. Medzi najčastejšie používané patrí metafora, personifikácia, opakovanie a paradox. Metafora môže byť veľmi účinná pri prenose zložitých konceptov alebo nápadov.

Personifikácia môže pomôcť pridať emócie alebo osobnosť do vašej reklamnej správy. Opakovanie môže byť efektívne pri zdôrazňovaní určitého bodu alebo myšlienky. Paradox môže byť tiež veľmi silný nástroj na zaujatie pozornosti vašich zákazníkov.

 1. Začnite s nápadmi: Nechajte svoju myseľ voľne plynúť a nebojte sa zapísať každý nápad, ktorý vám príde na um. Neskôr ich môžete upraviť alebo zladiť do jedného celku.
 2. Buďte nekonvenční: Snažte sa premýšľať mimo škatule a nebojte sa vyskúšať nové a odvážne nápady. Kreativita sa často rodí z inovácie a nových prístupov.
 3. Prispôsobte svoj štýl vašej cieľovej skupine: Myslite na to, pre koho píšete a prispôsobte svoj štýl ich preferenciám a potrebám. Napríklad, ak píšete pre mladých ľudí, môžete sa pokúsiť použiť menej formálny alebo hovorový jazyk.
 4. Použite silné obrazy a príbehy: Silné vizuálne obrazy a príbehy dokážu oveľa lepšie osloviť vašich čitateľov ako suché fakty a údaje. Pokúste sa teda použiť kreatívne príklady a príbehy, ktoré si vaša cieľová skupina zapamätá.
 5. Použite humor: Humor dokáže vytvoriť pozitívnu náladu a zapamätať si vaše prezentované témy. Samozrejme, musíte byť opatrní, aby ste sa nedostali do terénu, ktorý by mohol urážať.
 6. Dajte si dostatok času: Kreativita sa nedá uponáhľať , preto si nechajte dosť času na premýšľanie a písanie.

SEO copywriting

SEO copywriting je písanie kvalitného obsahu pre webové stránky s cieľom zlepšiť ich pozíciu v organických výsledkoch vyhľadávačov. Jeho účelom je vytvárať texty, ktoré obsahujú kľúčové slová, zodpovedajú otázkam návštevníkov a zároveň sú pre nich zaujímavé a relevantné.

Kvalitný SEO copywriting je nevyhnutný pre to, aby sa webové stránky dostali na vrchol výsledkov vyhľadávania a aby si udržali svoje pozície.

Kľúčové faktory pre úspešný SEO copywriting

Existuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré by mal kreatívny copywriter zohľadniť pri tvorbe obsahu pre webové stránky. Jedným z nich je kľúčové slovo alebo fráza, ktorú treba do textu vhodne zakomponovať. Taktiež treba myslieť na čitateľnosť a zrozumiteľnosť textu, aby ho bolo ľahké prečítať a pochopiť.

 • Dĺžka textu: Väčšina odborníkov odporúča písať texty, ktoré majú minimálne 300 slov, avšak pre konkurenčné kľúčové slová môže byť potrebné napísať aj dlhšie texty. Dôležitý je aj správny formátovanie textu, ktoré by malo byť prehľadné a atraktívne.
 • Používanie relevantných kľúčových slov: Kľúčové slová by mali byť prítomné v nadpise, popise stránky, ale aj v samotnom texte, najlepšie v prvých odstavcoch.
 • Linkovanie: Prepojenie na ďalšie stránky alebo interné odkazy sú dôležité pre SEO a zároveň uľahčujú návštevníkom stránky navigáciu. Zároveň ovplyvňujú aj dôveryhodnosť.
 • Dôležitosť nadpisov: Nadpisy by mali byť atraktívne a zaujímavé, aby získali pozornosť návštevníkov a zároveň by mali obsahovať kľúčové slová.
 • Používanie meta popisu: Meta popis by mal byť krátky a zahrnúť do neho kľúčové slová, ktoré súvisia s obsahom stránky.
 • Kvalitný obsah: Kvalita obsahu je dôležitá pre zvýšenie návštevnosti a predĺženie doby strávenej na stránke. Čím lepšie a kvalitnejšie je obsah, tým viac si ho vyhľadávače vážia a radi ho zobrazujú vo výsledkoch.

Viac o SEO faktoroch v článku: Čo je to SEO a čo ho ovplyvňuje

Copywriting pre sociálne médiá

Copywriting pre sociálne médiá sa líši od tradičného copywritingu najmä v tom, že je zameraný na sociálnych médiá a spôsob konzumácie obsahu pre nich tak vlastný. Dôležité sú preto prvky krátkosť textov, orientácia na esenciu správy, rýchlo konzumovateľný obsah, cieľom býva interakcia rôzneho druhu ( komenty, zdieľania, lajky, vyjadrovanie emócie atď.).

Tradičný copywriting je zvyčajne zameraný na propagáciu produktov a služieb prostredníctvom dlhších textov alebo reklám, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v tlači alebo televízii. Na sociálnych médiách však zvyčajne nefunguje takto, pretože používatelia očakávajú rýchle a zaujímavé informácie, ktoré ich zaujmú, zapoja a podnietia k akcii.

Ako písať účinné príspevky na sociálnych médiách

Ak chcete napísať účinné príspevky na sociálnych médiách, mali by ste sa zamerať na niekoľko základných faktorov:

 • Krátkosť: Sociálne médiá majú obmedzený priestor na text, preto je dôležité napísať svoj príspevok čo najstručnejšie. Snažte sa zhrnúť hlavnú myšlienku do niekoľkých viet alebo dokonca slov.
 • Zaujímavosť: Aby si používatelia vaše príspevky všimli a zapamätali si ich, musia byť zaujímavé a relevantné pre nich. Snažte sa používať aktuálne trendy, humor alebo iné prvky, ktoré zaujmú pozornosť.
 • Jasná a zrozumiteľná správa: Vaša správa by mala byť jasná a zrozumiteľná pre vašu cieľovú skupinu. Používajte jednoduché a zrozumiteľné slová a vyhnite sa odborným termínom a slovám, ktoré môžu byť pre používateľov nezrozumiteľné.
 • Vizuálne prvky: Na sociálnych médiách majú vizuálne prvky veľký význam. Používajte obrázky, videá a infografiky, aby ste príspevok oživili a robili ho vizuálne zaujímavým.
 • Call-to-action: Nezabudnite pridať výzvu k akcii na konci príspevku. Tým povzbudíte používateľov, aby podnikli niečo ďalšie, ako napríklad zdieľanie alebo návštevu vašej webovej stránky.

Tipy na tvorbu obsahu pre sociálne médiá

 • Zdieľajte aktuálne trendy
 • Sledujte svoju cieľovú skupinu a prispôsobte svoj obsah jej záujmom a potrebám.
 • Experimentujte s rôznymi formátmi obsahu, ako sú textové príspevky, obrázky, videá, infografiky, ankety a podobne.
 • Používajte relevantné a populárne hashtagy, aby sa vaše príspevky zobrazovali pri vyhľadávaní.
 • Interagujte s používateľmi a odpovedajte na ich komentáre a otázky. Tým budete budovať dôveru a lojalitu k vašej značke.
 • Sledujte výsledky svojich príspevkov a analyzujte, ktoré formáty a témy majú najväčší dosah a záujem od používateľov.
 • Prispôsobte svoj obsah pre rôzne sociálne médiá, pretože každé má svoju vlastnú špecifikáciu a štýl komunikácie.
 • Nezabudnite na kvalitu obsahu. Obsah by mal byť príťažlivý a hodnotný pre používateľov.
 • Buďte kreatívni a inovatívni, aby ste sa odlišili od konkurencie a zaujali pozornosť svojej cieľovej skupiny.

Obsahový marketing

Content marketing je marketingová stratégia a zoskupenie marketingových formátov, ktorá sa zameriava na tvorbu a distribúciu hodnotného obsahu pre vašu cieľovú skupinu. Cieľom content marketingu je vytvárať vzťah s vašimi potencionálnymi zákazníkmi a zvyšovať ich lojalitu.

Je to proces dlhodobého vytvárania obsahu, ktorý má zaujať a osloviť vašu cieľovú skupinu, poskytne im užitočné informácie a poskytne im riešenia na ich problémy.

Viac o obsahovom marketingu v článku: Všetko čo by ste mali vedieť o content marketingu

Copywriting a storytelling

Storytelling a copywriting sú dve kľúčové prvky v oblasti marketingu a reklamy. Storytelling zahŕňa schopnosť rozprávať príbehy, ktoré oslovia emócie a motivujú ľudí k akcii.

V súčasnosti sa copywriting a storytelling často spájajú, pretože storytelling môže byť veľmi účinným nástrojom na zlepšenie účinnosti copywritingu. Storytelling dokáže priniesť hlbšie spojenie s cieľovou skupinou a umožniť zákazníkom lepšie pochopiť hodnoty a výhody produktu alebo služby.

Príklady copywritingu využívajúceho storytelling

Príkladom copywritingu využívajúceho storytelling môže byť napríklad reklama na kávu, ktorá sa zameriava na príbeh farmára, ktorý každé ráno zberá najlepšie zrná kávy, aby vytvoril dokonalú chuť. Tento príbeh vytvára pocit autenticity a kvality, čo môže pritiahnuť zákazníkov, ktorí si chcú vychutnať skutočne kvalitnú kávu.

Ďalším príkladom je copywriting využívajúci storytelling na webstránke spoločnosti, ktorá vyrába a predáva ručne vyrábané mydlá. Na webstránke môžu byť zahrnuté príbehy o tom, ako sa mydlá vyrábajú, ktoré zložky sa používajú a ako sa jednotlivé vône líšia. Tento prístup môže vytvoriť pocit osobnej starostlivosti o zákazníka a pritiahnuť ich k vyskúšaniu produktu.

Ako použiť storytelling v copywritingu pre zvýšenie účinnosti

Ak chcete využiť storytelling v copywritingu, je dôležité začať tým, že identifikujete kľúčové prvky príbehu, ktoré najviac oslovia cieľovú skupinu. Tieto prvky môžu zahrňovať hrdinov, prekážky, víťazstvá a naučené lekcie. Takto vám začne vznikať základná štruktúra. už pri pohľade na ňu môžu vznikať prvé nápady a koncepty.

Pri tvorbe storytellingu je tiež dôležité zamerať sa na emócie.  Emócie ako radosť, zvedavosť, záujem, strach alebo túžba môžu viesť k požadovanej reakcii.

Dôležitým faktorom pri využívaní storytellingu v copywritingu je samotná idea, teda nápad. Kreatívny príbeh je kľúčovým prvkom.

Napokon, treba si uvedomiť, že storytelling je proces. Nie je to len otázka vytvorenia jedného príbehu a použitia ho v reklame. Storytelling by mal byť súčasťou marketingového plánu a mala by sa mu venovať pozornosť nielen pri tvorbe copywritingu, ale aj pri tvorbe vizuálov a prezentácií.

Najčastejšie chyby v copywritingu a ako sa im vyhnúť

 • Príliš veľa samochvály. Keď copywriting obsahuje príliš veľa vlastností a výhod, môže to znieť ako neúprimná samochvála. Sústredte sa radšej na to, ako môžete pomôcť zákazníkom.
 • Chýbajúca výzva k akcii. Vo väčšine prípadov copywriting by mal zahrňovať výzva k akcii, ktoré motivuje zákazníkov k vykonaniu nejakej činnosti, ako je napríklad kliknutie na odkaz, objednanie produktu alebo zaregistrovanie sa na webovú stránku.
 • Príliš veľa slov – vata. Krátke a jednoduché vety sú zvyčajne účinnejšie ako dlhé a komplikované vety. Snažte sa zjednodušiť svoj copywriting tak, aby bol jasný a zrozumiteľný.
 • Obsah písaný nekonkrétne. Je dôležité vedieť, koho sa snažíte osloviť s vaším copywritingom. Ak nemáte jasno v tom, kto je váš cieľový zákazník, môže sa stať, že váš text nebude zaujímať nikoho. Aj keď je dôležité používať jednoduchý jazyk, je tiež dôležité byť dostatočne konkrétny, aby zákazníci mohli presne vedieť, čo môžu očakávať od produktu alebo služby.
 • Chýbajúci dôraz na výhody. Zákazníci sú motivovaní tým, čo môžu získať. Aj keď je dôležité predstaviť produkt alebo službu, zameranie sa výlučne na neho môže byť neúčinné. Je potrebné sa sústrediť na to, ako produkt alebo služba môžu pomôcť zákazníkovi a aké problémy dokážu vyriešiť.