Čo je to SEO

SEO je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Optimization) čo vo voľnom preklade znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. Laickým užívateľom často označovaná SEO optimalizácia pre vyhľadávače je základným kameňom v zvyšovaní organickej návštevnosti. Takto optimalizovať sa dá celá web stránka a teda aj jej obsah. Proces odstraňuje alebo minimalizuje negatívne faktory, ktoré by mohli brániť vašej web stránke k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch. (Viac v článku: čo je to SEO a SEM a aký je medzi nimi rozdiel). Pôsobenie SEO špecialistu v rámci optimalizácie webu by sa dalo zhrnúť do dvoch piliérov. Úprava a ovplyvňovanie On-page SEO faktorov (Na webe)  a Off-page SEO faktorov(linkbuildingové stratégie /budovanie kvalitných spätných odkazov).

On-Page SEO faktory

On-page SEO aktivita sa zameriava výlučne na faktory, ktoré sú súčasťou viditeľnej či neviditeľnej časti vášho webu. Ak je to nutné,  SEO konzultant vykonáva technické, obsahové ale aj štrukturálne zmeny na vašom webe. Ak jeho práca je odvedená kvalitne, váš web sa bude vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať na popredných miestach.

Technická štruktúra webu

Správna technická štruktúra webu a dodržiavanie tzv. pozitívnych predpokladov zabezpečuje dobrú čitateľnosť a zrozumiteľnosť webu pre internetové vyhľadávače. Nasledujú nadpisy alebo tzv. titles. Obvykle obsahujú relevantné kľúčové slová a zároveň vystihujú obsah skrytý pod odkazom. Majú za úlohu prilákať pozornosť používateľa.

Hierarchicky potom nasledujú titulky webstránky, tzv. title tagsmeta popisy a spolu s nimi celá textová časť, ktorá sa zobrazuje pod nadpisom. Jedná sa o indexovanú a teda cez vyhľadávače pre používateľa viditeľnú časť textu. Pri splnení všetkých podstatných SEO podmienok tento text obvykle rozhoduje či používateľ na odkaz klikne alebo neklikne.

Pri Nadpisoch a titulkoch a meta popisoch netreba zabúdať na Indexovanú obsahovú kapacitu.  Neprepísknutá a dostatočne kvalitne využitá obsahová kapacita indexu zabezpečuje prehľadné zobrazenie podstatných a prínosných informácii a ovplyvňuje tak zásah zobrazenia a mieru prekliku.

Kvalitný a prínosný obsah (SEO články)

Obsah vašej webstránky by mal byť relevantný, prínosný a taktiež odpoveďou na dopyt potencionálneho používateľa. To v preklade znamená, že by mal ponukou uspokojiť informačné potreby návštevníka. SEO konzultant spracuje analýzu kľúčových slov, vďaka ktorej je tvorba obsahu cielená.

Na základe Analýzy kľúčových slov sa tvorí tzv.obsahový kalendárktorý je detailný návod alebo pre Copywritera. Ten dodáva špecializovaný copywriting , ktorého výsledkom sú tzv. SEO články.( Obsah optimalizovaný pre internetové vyhľadávače). Takto spracovaný obsah má vysoké šance umiestňovať sa na popredných pozíciach vo vyhľadávaní.

Len dodám, že týmto spôsobom môžeme spracovať všetko čo sa publikuje na webe. Správna štruktúra obsahu zabezpečí dobrú čitateľnosť a udržuje tak záujem potencionálneho klienta. Nesúrodá spleť písmen bez hlavy a päty odrádza.

Iné: Iné dodatočné on-page optimalizačné faktory, ktoré môžu nakloniť váhy vo váš prospech. Tieto sa v priebehu času môžu meniť. Ako príklad za všetky uvediem napríklad Google Medical update, ktorý znížil organickú návštevnosť mnohým súkromným zdravotným klinikám ( P.S.: Mám riešenie ak vás to zaujíma )

Off-page faktory

Off-page SEO aktivity, ako už názov napovedá sa sústreďujú a vykonávajú mimo vášho webu. Konzultantovi v podstate ide o to v akom duchu a kde je na váš web či jeho podstránky odkazované. Ide teda najmä o tzv. linkbuilding alebo aj budovanie spätných odkazov. V ideálnom prípade by spätné odkazy na váš web mali byť odkazované z hodnotných webov s kvalitným obsahom, ktorý je zároveň tématicky spriaznený s tým vašim.

Linkbuildingová stratégia je mravenčia práca, kde sa o jednotlivé odkazy doslova vyjednáva. Možnosti získavania spätných odkazov sú ale rôznorodé a záleží len na špecialistovi, ktoré možnosti vyhodnotí ako tie správne pre vás. Spätné odkazy na váš web môže konzultant získať napríklad publikovaním PR článkovguest blogovaním tvorbou mikro webstránok, zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach, štruktúrovanou katalogizáciou. Možností je mnoho, treba sa vynájsť.