Čo je to SEM a SEO a aký je medzi nimi rozdiel?

Čo je to SEM a čo definuje a zahŕňa jeho skratka?

SEM je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Marketing) čo vo voľnom preklade znamená Marketing internetových vyhľadávačov.  Ako alternatíva ku SEM je veľmi často používaný aj výraz search marketing (SM) teda marketing vyhľadávačov.  Definícia v zásade stále platí do dnešných dní.  Evolúcia online priemyslu však spôsobila určité rozčlenenie týchto dvoch pojmov na dve samostatne špecializované odvetvia. Samotný výraz SEM sa teda poväčšine využíva v spojitosti s platenými marketingovými aktivitami. Ako SEM tak aj SEO však majú za účel priviesť na vašu webstránku čo najreleventnejšiu skupinu internetových užívateľov. Každá metóda na to, ale ide úplne iným spôsobom.

Čo je to SEO a čo definuje jeho skratka?

SEO je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Optimalization) čo vo voľnom preklade znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je iba základným kameňom v budovaní marketingovej stratégie pre vyhľadávače. Takto optimalizovať sa dá celá web stránka a teda aj jej obsah. SEO proces odstraňuje alebo minimalizuje negatívne faktory, ktoré by mohli brániť vašej web stránke k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch.  Jednoznačne najlepším predpokladom pre zvyšovanie organickej – prirodzenej návštevnosti je web stránka už od počiatku optimalizovaná pre internetové vyhľadávače. Takto optimalizovaný web a jeho prínosný obsah sa potom prirodzene dokáže jednoduchšie umiestňovať na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania. Kvalitná optimalizácia obsahu webstránky si pýta svoj čas, kvalitu aj potrebný obsahový objem. Plný efekt takýchto úprav sa potom môže prejaviť aj o 1-3 mesiace. Z dôvodu časovej náročnosti ľudia preto hľadali rôzne SEO skratky. Vznikol tak súbor postupov, aktivít a stratégií, ktoré majú za cieľ manipulovať s výsledkami vyhľadávacích enginov. Sú zakázané a ich používanie je vyhľadávačmi penalizované. Vo fachu sa im hovorí Black Hat SEO. Ak sa chcete vyhýbať sa Black Hat SEO praktikám, pomôže vám náš SEO konzultant.

SEM (Marketing Internetových Vyhľadávačov) je súhrn marketingových procesov a úkonov, ktorý má za primárny cieľ zvyšovať relevantnú návštevnosť na vašu web stránku s využitím zobrazenia vášho webu vo vyhľadávacích sieťach.

Takto generovaná návštevnosť sa podľa spôsobu získavania návštev delí na:

 • Platená návštevnosť webstránok (Inzercia na kľúčové slová, Výkonnostný marketing, PPC, remarketing, reaktivácia zákazníka)
 • Neplatená / Organická návštevnosť (Prirodzené, neplatené zobrazovanie webu na  dopyt vo vyhľadávaní)

Ako sme vyššie popísali, jednotlivé metódy ( SEM aj SEO ) sú dnes bližšie špecifikované a špecializované. V SKALINDAM-e vo všeobecnosti na označenie jednotlivých marketingových aktivít vo vyhľadávačoch používame najčastejšie termíny Platená návštevnosť (Inzercia, PPC) / Organická návštevnosť (SEO, obsahový marketing).

Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých metód ?

Výhodou SEM je, že časť týchto aktivít je možné spustiť prakticky okamžite po výrobe. Toto riešenie je časté v začiatkoch spolupráce, pri potrebe okamžitého  predaja služby či produktu. Vtedy je SEM založený z veľkej časti na platenej propagácií / návštevnosti. To znamená okamžitú platenú návštevnosť na vašom webe. Počínanie návštevníkov a výkonnosť takéhoto riešenia je možné v reálnom čase merať, analyzovať a na základe analýz zefektívňovať. Preto sa takéto počínanie označuje aj ako výkonnostné. Obvykle je jeho cieľom konkrétne určená konverzia ( Zviditeľnenie sa, Zakúpenie služby či produktu). V prípade platenej návštevnosti nevzniká väčšinou hlbší marketingový vzťah medzi inzerentom a návštevníkom. Relevancia takejto návštevy je teda priamo závislá od relevancie inzerovaného obsahu.

Výhody a nevýhody platenej návštevnosti

Jedna z možností platenej návštevnosti je aj zobrazenie dopytov vo vyhľadávacej sieti. Cesta užívateľa je prostá. Užívateľ zadá dopyt do vyhľadávača a na jeho dopyt mu vyhľadávač odpovie zobrazením hierarchicky zoradenej spleti výsledkov vyhľadávania. Časť z nich tvoria organicky relevantné odkazy (Neplatené zobrazenie) a druhú časť tvoria výsledky zobrazenia platenej propagácie. Výsledky platenej propagácie sa obvykle zobrazujú na popredných priečkach. Následne si užívateľ vyberie niektorú z ponúkaných možností a tá ho presmeruje na landing page vašej web stránky. Predpokladom pre úspešnú konverziu v prípade platenej propagácie vo vyhľadávacej sieti je kvalitný/relevantný obsah na vašom webe a reklama, ktorá na tento obsah reflektuje. To v preklade znamená, že preklikom na vašu web stránku užívateľ nájde to čo hľadal a dokončí tak transakciu.  Toľko k teórii. Reálne správanie návštevníkov sa oproti tomuto modelu zväčša dosť výrazne odlišuje.

Výhody plateného vyhľadávania sú:

 • Okamžité generovanie návštev na webe a podpora konverzií od samého počiatku služby
 • Okamžité zviditeľňovanie vašej ponuky a služieb
 • Merateľné riešenie a možnosť optimalizácie nákladov na základe výstupných informácií
 • Možnosť zobrazenia vašej inzercie a vašich odkazov na popredných priečkach vyhľadávačov bez čakania na zaindexovanie

Nevýhody plateného vyhľadávania sú:

 • Finančná náročnosť riešenia v prípade vysokej konkurencie na platené výrazy ( Platené zobrazovanie funguje ako aukcia – kto zaplatí viac, zobrazí sa vyššie.)
 • Nutná neustála optimalizácia kampaní, z dôvodov šetrenia finančných nákladov na klik či zobrazenie ( Aukcia je v prípade platenej návštevnosti, živá a priebežne sa vyvíja, náklady tak bez optimalizácie možu neumerne narásť.)
 • Vypnutím plateného vyhľadávania sa okamžite končí aj tok návštevníkov na webe a samotný výkon klesne na nulu
 • Bez A/B testingu otázna výkonnosť riešenia
 • Vo veľmi konkurenčných odvetviach sa cena za klik môže pohybovať v nezmyselných hodnotách

Výhody a nevýhody SEO ( Optimalizácie webu a obsahu pre vyhľadávače)

Vyššie v tomto článku  sme spomínali, že pod SEM aktivity spadá aj SEO webstránok a ich obsahu  (optimalizácia  pre vyhľadávače). A taktiež , že optimalizovať sa dá celá web stránka aj jej priebežne pridávaný obsah. Optimalizácii pre vyhľadávače predchádza veľmi konkrétna analýza tématiky webstránky. Laicky sa nazýva SEO analýza, prípadne analýza kľúčových slov- Na jej základe je vytváraná štruktúra webu a následne aj štruktúrovaný obsah webu. Nejedná sa o subjektívne dojmy, obsah je výsledkom  precízneho zberu dát a konkrétnej kategorizácie. Z dlhodobého hľadiska je SEO určite riešenie, ktoré finančne dáva najväčší zmysel. Medzi nesporné výhody patrí stabilná návštevnosť pri správnej aplikácií SEO riešení.

V prípade priebežného pridávania SEO optimalizovaného obsahu tak aj stabilný rast návštev, ktorý rastie medzimesačne a dlhodobo.  Cez tvorbu optimalizovaného obsahu získava vaša doména na relevancii a na autorite v danej tématike. Z pohľadu časovej náročnosti sa jedná o riešenie tzv. ‚behu na dlhé trate‘, ale so ‚sladkou odmenou na konci‘. Z tejto ‚sladkej odmeny‘ následne ťažíte opakovane aj celé roky. Zatiaľ čo pri platenej návštevnosti deň čo deň platíte za zverejňovanie alebo návštevy vášho obsahu a na relevancii tým nijako nezískavate.

Výhody neplatenej návštevnosti sú:

 • Za analýzu a tvorbu konkrétneho obsahu platíte len raz
 • Pri dodržaní správnych postupov stabilná neplatená návštevnosť počas celého roku
 • Pri dodržaní pravidelného prispievania optimalizovaného obsahu dlhodobý medzi mesačný  rast neplatenej návštevnosti
 • Zvyšovanie povedomia vo vašom obore a tým zisk relevantného publika na vašu tématiku vášho zamerania
 • Exaktne merateľný výsledok návštevnosti
 • Zvyšovanie autority vašej domény
 • Zhromažďovanie, veľmi konkrétnej cieľovej skupiny zákazníkov na jednom mieste
 • Dobrá finančná návratnosť investície, ktorá sa zúročuje mesiac čo mesiac
 • Dlhodobé, kvalitné a v konečnom dôsledku to lacnejšie riešenie návštevnosti webstránky

Nevýhody neplatenej návštevnosti sú:

 •   Časová náročnosť – žiadaný efekt sa prejaví až po pár mesiacoch

Záverom treba dodať, že platená aj neplatená návštevnosť patria medzi základné a pevné piliere online marketingu a najlepšie fungujú jednotlivé metódy v súhre a v kombinácii. Pre príklad stačí uviesť, že  organicky relevantný obsah dokáže efektívne znižovať náklady v akvizícii a optimalizovať tak spend na platenú propagáciu.