Kvalitný SEO konzultant by mal disponovať určitými schopnosťami a skúsenosťami. Ak to tak nieje, môžu jeho zásahy vášmu projektu výrazne uškodiť. Či už si vyberiete poradenstvo z mojej strany, alebo zvolíte niekoho z radov mojich kolegov, dajte si prosím pozor na nekvalifikovanú pracovnú silu. Ak túžite zvyšiť relevantnú návštevnosť svojho online projektu či webstránky, využite služby profesionálneho SEO konzultanta.  Moje meno je Erik Hanzlík a som profesionálny SEO konzultant a content marketing specialist alebo ak chcete aj SEO špecialista. Som teda človek s ktorým sa pravdepodobne budete chcieť porozprávať predtým, ako začnete robiť zásadné zmeny na vašom webe. Ako vybrať kvalitného SEO konzultanta sa dozviete nižšie. ▼

SEO Optimalizácia je neustály kolobeh vzdelávania, analýz, komunikácie a testovania.

Erik Hanzlík SEO konzultant

Erik Hanzlík – SEO konzultant

Čo robí SEO konzultant?

Už v úvode som naznačil, že SEO konzultant môže byť nápomocný v zvýšení návštevnosti vášho online projektu/webu. Práca SEO konzultanta zdaleka neostáva iba pri zvyšovaní návštevnosti. Prostredníctvom služieb ako je SEO audit a SEO optimalizácia vám pomôže nájsť chyby v štruktúre či obsahu webstránky. Tieto brzdia váš potencionálny rast a rozvoj. Takto sa postupne zvyšuje aj tzv. page rank a domain authority či vaša vizibilita v online priestore. taktiež sa ale zaoberá aj Off-page aktivitami optimalizácie ako napríklad SEO linkbuilding aktivitami. Spolupráca so zapáleným a motivovaným SEO konzultantom, je rozhodne radosť a prináša nespočet benefitov. Ak takto vzdelaný človek má dobrý prehľad v online marketingu výhody sa ešte viac zúročujú. Pre lepší prehľad vám ponúkam rýchly prehľad s čím všetkým vie SEO konzultant pomôcť.

SEO konzultant vám pomôže :

 • Odstrániť štrukturálne či obsahové závady vašej webstránky aby sa zobrazovala bez problémov
 • zvýšiť tzv. organickú/neplatenú návštevnosť ( Viac o zvýšení návštevnosti v :  Zo 154 na 30 000 návštev mesačne za 15 mesiacov)
 • Optimalizovať webstránku a jej obsah tak aby sa zbrazovala vyššie vo výsledkoch vyhľadávania (laicky Google SEO)
 • zvýšiť page rank a domain authority
 • Pred výrobou  webstránky určiť, ako by mali vyzerať hlavné a vedľajšie kategórie a tiež akým spôsobom ponúkať vaše portfólio
 • Získať informácie o predbežnom záujme o vaše služby či produkty ( Prieskum trhu, Sezónnosť, lokalizácia a podobne)
 • Vyhnúť sa praktikám s negatívnym dopadom tzv. black hat SEO ( Viac v článku: Čo je to black hat SEO?)
 • Pochopiť čo je to SEO a SEM a aký je medzi nimi rozdiel
 • Znižovať mesačné náklady vynakladané na PPC kampane na Google aj Facebooku ( Viac o PPC kampaniach v článku: Čo je to PPC reklama?)
 • Stať sa informačným lídrom na trhu a ovplyvňovať tak trh
 • Vytvoriť vlastný mediálny priestor pre úzko profilovanú skupinu ľudí

Čo je to SEO

SEO je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Optimization) čo vo voľnom preklade znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. SEO optimalizácia je základným kameňom v zvyšovaní organickej návštevnosti. Takto optimalizovať sa dá celá web stránka a teda aj jej obsah. SEO proces odstraňuje alebo minimalizuje negatívne faktory, ktoré by mohli brániť vašej web stránke k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch. (Viac v článku: čo je to SEO a SEM a aký je medzi nimi rozdiel). Pôsobenie SEO konzultanta v rámci SEO optimalizácie webu by sa dalo zhrnúť do dvoch piliérov. Uprava a ovplyvňovanie On-page SEO faktorov (SEO  na webe)  a Off-page SEO faktorov(linkbuildingové stratégie /budovanie kvalitných spätných odkazov).

On-Page SEO faktory

On-page SEO aktivita sa zameriava výlučne na faktory, ktoré sú súčasťou viditeľnej či neviditeľnej časti vášho webu. Ak je to nutné,  SEO konzultant vykonáva technické, obsahové ale aj štrukturálne zmeny na vašom webe. Ak jeho práca je odvedená kvalitne, váš web sa bude vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať na popredných miestach.

On-page technická štruktúra webu

Správna technická štruktúra webu a dodržiavanie tzv. pozitívnych predpokladov zabezpečuje dobrú čitateľnosť a zrozumiteľnosť webu pre internetové vyhľadávače. Nasledujú nadpisy alebo tzv. titles. Obvykle obsahujú relevantné kľúčové slová a zároveň vystihujú obsah skrytý pod odkazom. Majú za úlohu prilákať pozornosť používateľa. Hierarchicky potom nasledujú titulky webstránky, tzv. title tags, meta popisy a spolu s nimi celá textová časť, ktorá sa zobrazuje pod nadpisom. Jedná sa o indexovanú a teda cez vyhľadávače pre používateľa viditeľnú časť textu. Pri splnení všetkých podstatných SEO podmienok tento text obvykle rozhoduje či používateľ na odkaz klikne alebo neklikne. Pri Nadpisoch a titulkoch a meta popisoch netreba zabúdať na Indexovanú obsahová kapacita.  Neprepísknutá a dostatočne kvalitne využitá obsahová kapacita indexu zabezpečuje prehľadné zobrazenie podstatných a prínosných informácii a ovplyvňuje tak zásah zobrazenia a mieru prekliku.

Kvalitný a prínosný obsah (SEO články)

Obsah vašej webstránky by mal byť relevantný, prínosný a taktiež odpoveďou na dopyt potencionálneho používateľa. To v preklade znamená, že by mal ponukou uspokojiť informačné potreby návštevníka. SEO konzultant spracuje analýzu kľúčových slov, vďaka ktorej je tvorba obsahu cielená. Na základe Analýzy kľúčových slov sa tvorí tzv.obsahový kalendárktorý je detailný SEO návod alebo SEO checklist pre Copywritera. Ten dodáva špecializovaný SEO copywriting , ktorého výsledkom sú tzv. SEO články.( Obsah optimalizovaný pre internetové vyhľadávače). Takto spracovaný obsah má vysoké šance umiestňovať sa na popredných pozíciach vo vyhľadávaní. Len dodám, že týmto spôsobom môžeme spracovať všetko čo sa publikuje na webe. Správna štruktúra obsahu zabezpečí dobrú čitateľnosť a udržuje tak záujem potencionálneho klienta. Nesúrodá spleť písmen bez hlavy a päty odrádza.

Iné: Iné dodatočné on-page SEO faktory, ktoré môžu nakloniť váhy vo váš prospech. Tieto sa v priebehu času môžu meniť. Ako príklad za všetky uvediem napríklad Google Medical update, ktorý znížil organickú návštevnosť mnohým súkromným zdravotným klinikám ( P.S.: Mám riešenie ak vás to zaujíma 😉 )

Off-page SEO faktory

Off-page SEO aktivity, ako už názov napovedá sa sústreďujú a vykonávajú mimo vášho webu. SEO konzultantovi v podstate ide o to v akom duchu a kde je na váš web či jeho podstránky odkazované. Ide teda najmä o tzv. linkbuilding alebo aj budovanie spätných odkazov. V ideálnom prípade by spätné odkazy na váš web mali byť odkazované z hodnotných webov s kvalitným obsahom, ktorý je zároveň tématicky spriaznený s tým vašim. Linkbuildingová stratégia je mravenčia práca, kde sa o jednotlivé odkazy doslova vyjednáva. Možnosti získavania spätných odkazov sú ale rôznorodé a záleží len na SEO konzultantovi, ktoré možnosti vyhodnotí ako tie správne pre vás. Spätné odkazy na váš web môže SEO konzultant získať napríklad publikovaním PR článkov, guest blogovaním tvorbou mikro webstránok, zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach, štruktúrovanou katalogizáciou. Možností je mnoho, treba sa vynájsť.

Ako vybrať kvalitného SEO konzultanta?

Ok, už viete s čím všetkým vám môže SEO konzultant pomôcť a rozhodli ste sa niektorého osloviť. A vyplynie prvá otázka. Ako vybrať toho správneho SEO konzultanta pre seba? Chcete predsa, aby ste za svoje investované peniaze dosahovali výsledky. Z môjho pohľadu by kvalitný SEO konzultant mal mať určité schopnosti a vlastnosti na základe ktorých vzniká predpoklad, že ide o fundovaného odborníka.

Kvalitný SEO konzultant má skúsenosti a rád sa s nimi pochváli

Kvalitný SEO konzultant má skúsenosti z rôznych odvetví, a vďaka tomu má prehľad o možnostiach a obmedzeniach aplikácie jednotlivých riešení vo vašom segmente. V SEO optimalizácii platí, že riešenie na mieru je vždy lepšie ako rovnaké balíčkové SEO návody pre všetky weby rovnako. A to je hlavný rozdiel medzi skúseným a začínajúcim SEO konzultantom. Ten menej skúsený bude aplikovať rovnaké stratégie pre všetky webstránky. Hľadajte konzultanta, ktorý vám dokáže poskytnúť referencie či prípadové štúdie.

Kvalitný SEO konzultant rozširuje svoje vedomosti a má všeobecný prehľad o online marketingu  

SEO konzultant musí poznať obmedzenia a úskalia SEO optimalizácie, ale zároveň musí ovládať aj technické pozadie a prípadne nasmerovať programátora webu správnym smerom. A ak má prehľad o tom ako fungujú postupy a aké možnosti ponúka napríklad výkonnostný marketing, máte o starosť menej, pretože nebude tápať pri koordinácii s iným špecialistom. Kvalitný SEO konzultant sa preto zaujíma aj o iné oblasti marketingu.

Kvalitný SEO konzultant svoje riešenia kriticky testuje 

Nikto z neba učený nespadol a tak ako celý svet aj SEO sa časom vyvíja, menia sa trendy, technické štandardy a smerovanie trhu. Ak váš SEO konzultant je priebežne vzdelávaný v tématike a zároveň svoje zistenia kriticky testuje je to skvelý predpoklad do budúcnosti. Totiž návštevnosť, a výsledky čo ste budovali nemusia trvať navždy. Treba vedieť reagovať a vychádzať z analýz.

Kvalitný SEO konzultant je otvorený a zapálený pre vašu vec

SEO optimalizácia a budovanie organickej návštevnosti je dlhodobá spolupráca a je založená na vzájomnej dôvere. Obojstranná otvorenosť a spokojnosť je preto na mieste. Kvalitný SEO konzultant chce chápať vaše potreby a očakávania, a má záujem ich plniť, zároveň vám ale nepritaká na všetko a nechce vás ohurovať sľubmi. ( Ak svoje tvrdenie nevie podložiť argumentom, veľmi pravdepodobne tápe)

Kvalitný SEO konzultant komunikuje zrozumiteľne a vyžaduje participáciu 

SEO konzultant pracuje s obsahom vašej webstránky. Na to aby svoju prácu robil dobre potrebuje relevantné zdroje informácií. Preto nevyhnutne musí priebežne komunikovať s objednávateľom, alebo s niekým, kto je schopný poskytnúť mu kvalitné a pravdivé informácie. To znamená, že vám bude klásť otázky, na začiatku množstvo, neskôr len občas.  Čím lepšie pochopí problematiku vášho segmentu, tým lepšie pre vás. Na základe získaných informácií totiž upravuje SEO stratégiu a jej zameranie. Zároveň tieto informácie tlmočí svojmu tímu kreatívnych kolegov, ktorí budú podľa zadania pracovať na vašom novom obsahu.

Pripravený/á na SEO konzultáciu ? Daj si predtým spraviť SEO audit zadarmo