Segment : Zdravotníctvo
    Typ prevádzky :
Súkromná klinika
    Prezentačná platforma : Web stránka

Klient

Pôsobí v zdravotníckom segmente a prevádzkuje súkromné kliniky.

Zadanie

Dlhodobo posilniť a zvýšiť relevantnú návštevnosť webstránky a premeniť ju na platiacich klientov. Úlohou bolo vytvoriť model, ktorý v ideálnom prípade bude stabilný aj po ukončení aktívnych marketingových kampaní.

Riešenie

Navrhli sme štruktúru obsahu, ktorá je odpoveďou na otázky a dopyty v Google. V celej analýze sme indentifikovali 2752 dopytov vo vyhľadávači, ktoré úzko súvisia so zameraním kliniky.

Komplikácie

Pre dosiahnutie výsledkov bol web na začiatku v nepoužiteľnom stave. Neprechádzal skoro žiadnym základným Google testom a vyhľadávač ho nekvalifikoval ako kvalitnú odpoveď na zadaný dopyt. Vytvorili sme novú, jednoduchú a prehľadnú webstránku, ktorá plnila všetky požiadavky na lepšie umiestnenie vo vyhľadávaní.

Ďalšou komplikáciu bolo, že webstránka mala krátku históriu, dlhodobo nekvalitný obsah a v minulosti problémy s vírusmi. Na to, aby sme vedeli konkurovať vo výsledkoch vyhľadávania silným a stabilným webstránkam a portálom, sme museli štruktúru obsahu poskladať veľmi rozumne a logicky. Začali sme stavať kostru článkov. Podľa analýz sme odhalili najnižšie konkurenčné prostredie a postupne, na základe testov, sme pokračovali v integrovaní silnejších a vyhľadávanejších fráz a dopytov.

Výsledok

Prichádza Medic Update

Aktuálna organická návštevnosť je cez 30 000 mesačne a konštantne rastie. Medzimesačný rast je až 30 %. Tento stav trvá dlhodobo a nezastavil ho ani Medic Update od Google, s ktorým mali mnohí SEO experti problémy. Obsah, ktorý sme pre klienta tvorili v tom čase takmer 2 roky bol natoľko kvalitný, že stránke Medic Update výrazne prospel.