Čo je to PPC reklama a aké sú jej výhody?

PPC reklama alebo PPC kampaň je hierarchický systém zobrazovania reklamných odkazov vo výsledkoch vyhľadávania internetových vyhľadávačov ako sú GOOGLE či Seznam. Princíp týchto reklám je v tom, že inzerent platí za reklamu až vtedy, keď na ňu užívateľ – potencionálny zákazník klikne. Narozdiel od bannerov a reklamných plôch, ktoré sú umiestňované na portáloch  kde platíte za počet zobrazení reklamy. V prípade PPC vás systém po kliknutí na reklamný výsledok presmeruje na tzv. landing page – stránku, ktorá by mala vyhovieť dopytu užívateľa. Jedným zo základných cieľov PPC kampane  je teda zaujať potencionálneho zákazníka a relevantne odpovedať na ním zadaný dopyt. Pre dosahovanie vyššej efektivity je základom správne zacielenie reklamy tak, že sa reklama viac zobrazuje ľuďom, ktorý majú o výsledok záujem, zatiaľ čo neobťažuje tam, kde záujem nieje.  PPC reklama takto môže generovať aj návštevnosť na vašej webstránke a  pretože každý preklik cez reklamný odkaz je spoplatnený, návštevnosť označujeme ako platenú.

Pozn.:Návštevnosť podľa spôsobu získavania návštev poznáme aj neplatenú/organickú (Prirodzené zobrazovanie relevantných výsledkov webstránky na dopyty vo vyhľadávaní). Výhody a nevýhody neplatenej návštevnosti pre vás bližšie rozoberáme v článku ‘Čo je to SEO a SEM a aký je medzi nimi rozdiel?’.

Najväčšou výhodou PPC kampaní je nízky pomer finančných nákladov k efektivite riešenia.

PPC reklama

Najčastejšie používané výrazy v spojitosti s PPC reklamou

Nižšie môžete nájsť zoznam najčastejšie používaných termínov v spojitosti s PPC reklamou vo vyhľadávaní.

 • Paid search advertising, alebo po slovensky ‘Platená inzercia vo vyhľadávaní’.
 • Paid search ads, po slovensky ‘Platené reklamy vo Vyhľadávacej sieti’.
 • Pay per click  po slovensky ‘Platba za kliknutie’
 • Pay per call  po slovensky ‘Platba za hovor’ –  Niektoré reklamy, hlavne tie, ktoré sa zobrazujú užívateľom na mobilných zariadeniach môžu byť spoplatnené od počtu kliknutí na reklamu a následného sprostredkovania priameho hovoru.
 • Cost per click (CPC) po slovensky ‘Cena za kliknutie’

Väčšina PPC kampaní vo vyhľadávačoch je vytvorená na základe pomeru Cena za kliknutie / Platba za kliknutie. Záleží však na samotnom cieli, ktorý chceme kampaňou dosiahnuť. Sú ciele, ktoré je ľahšie dosiahnuť zobrazením sa vysokému počtu ľudí bez kliknutí.

Výber inzerčnej platformy pre PPC reklamu

Treba spomenúť, že na svete existuje hneď niekoľko populárnych platforiem pre PPC reklamu a preto si treba na začiatku vybrať na ktorej z nich plánujete pôsobiť. Celosvetovo najvyužívanejšími platformami sú Google: AdWords, Bing Ads a ešte Yahoo: Search Ads. Popularita jednotlivých platforiem sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Za všetko treba spomenúť, že Google: AdWords v tomto odvetví celosvetovo jednoznačne vedie.

Výnimka v popularite internetových vyhľadávačov potvrdzuje pravidlo

Tak ako v každom odvetví aj v používateľskej popularite internetových vyhľadávačov existujú výnimky pre jednotlivé krajiny.  Stojí za to spomenúť tri krajiny:

 • Česko . V Čechách sa stále vysokej popularite teší vyhľadávač seznam.cz a jeho reklamná platforma pre PPC reklamy sklik.cz . Google v Česku dlhodobo silnie a aktuálne je pomer kdesi na úrovni 80% pre Google Adwords a 20% pre Seznam.
 • Čína s absolútne dominantným prehliadačom baidu.com s trhovým podielom viac ako 70% a stále rastie. Trhový podiel Google: Adwords v Číne je naproti tomu len 2%.
 • V Rusku sa Google Adwords delí o trh so svojim konkurentom Yandex.ru zhruba 50/50.

Predtým ako začnete riešiť PPC reklamu je teda vhodné vybrať si reklamnú platformu podľa popularity a zvážiť aj ich prípadné alternatívy. Najlepšie sa totiž dokážete na jednotlivých trhoch zviditeľniť práve cez najpoužívanejšie platformy platených videní. Popularita nie je jediným ukazovateľom, avšak pomôže vám vytipovať hlavné platformy na ktoré sa na danom trhu so svojou PPC reklamou zamerať.

PPC reklama na Slovensku

Pre Pay per click reklamu na Slovensku je podľa dostupných informácií tou najefektívnejšou platformou platenej inzercie s viac ako 90% užívateľským podielom na trhu práve Google Adwords a potom Facebook.( Viď nižšie.)

PPC reklama a možnosti jej cielenia

Jednou z veľkých výhod pay per click reklám je ich veľmi konkrétne a presné cielenie na publiká. V prípade, že je vaším cieľom všeobecné povedomie, na cielení vám nezáleží až tak, ako keď sa chystáte predávať veľmi konkrétnu službu či produkt zákazníkom napr. vysokoškolsky vzdelaným mužom v Bratislave a blízkom okolí, každý deň od 16:00 do 21:00. Áno, až tak presne sa to dá. Takto sa reklama zobrazuje len užívateľom, ktorí sú vytýčení ako skupina s najväčšou pravdepodobnosťou konverzie. V preklade je to skupina ľudí, ktorá si veľmi pravdepodobne zakúpi službu či produkt. Aké sú teda možnosti cielenia PPC reklamy?

Kľúčové slová 

Kľúčové slova v Pay per click kampaniach sú základom cielenia reklamy. Princíp je veľmi jednoduchý. Cielené zobrazovanie výsledkov reklamy si obmedzujete na kľúčové slová, ktoré sú pre váš biznis dôležité.

Príklad práce s kľúčovými slovami v PPC kampani

 • Cieľom kampane je podpora predaja pneumatík. Veľmi pravdepodobne budete chcieť, aby sa vaše reklamné odkazy zobrazovali na najvyhľadávanejšie kľúčové výrazy v tejto tématike napr ‚lacné pneumatiky‘ v časoch pred zimným obdobím aj ‚zimné pneumatiky‘. V prípade týchto kľúčových slov je konkurencia vysoká, pretože počet vyhľadávaní je taktiež veľmi vysoký, týmto sa zvyšuje aj samotná cena za preklik. Tento proces funguje takmer ako na burze: Zvýši sa dopyt, zvyšuje sa konkurencia a aj cena za preklik.
 • V záujem šetrenia financií, preto možno nebudete chcieť súťažiť s najväčšími hráčmi na trhu, preto môžete zacieliť  na konkrétny rozmer pneumatiky napr ‚zimne pneumatiky 205 55 r16‘ . Ak váš sortiment nieje dostatočne široký, no disponujete veľmi lacným konkrétnym druhom či značkou pneumatiky, viete sa zobraziť aj na veľmi konkrétne kľúčové slovo, ako napríklad ‚michelin primacy 4 205/55 r16 91v‘. V takom prípade, sa už jedná o rádovo nižšie počty vyhľadávaní. Cena za preklik bude veľmi pravdepodobne tiež nižšia(nemusí byť nižšia, v prípade, že je to kľúčové slovo s vysokým konverzným pomerom – % nákupu je v prípade prekliku vyššie ako pri iných kľúčových slovách).  Práve z dôvodu meniacej sa ceny za klik je možností cieliť a optimalizovať reklamy oveľa presnejšie ako len na kľúčové slová.

Geografické parametre cielenia PPC reklamy 

Predstavte si , že máte kaderníctvo a holičstvo a chcete osloviť potencionálnych zákazníkov len vo svojom okolí. V tom prípade narážame na nevýhodu cielenia len cez kľúčové slová. Totiž ‚kaderníctvo‘ može vyhľadávať Ako Košičan, tak Bratislavčan.  Síce je možné reklamu zacieliť aj na ‚Kaderníctvo bratislava‘ či dokonca ‚kaderníctvo rača‘ no také cielenie vám zužuje zákaznícky potenciál na niekoľko desiatok oslovených namiesto stoviek. Preto je vhodné radšej využiť cielenie reklamy pomocou geografického cielenia a označiť tak napríkld Bratislavu a blízke okolie. Reklamu geograficky možeme cieliť na kontinenty, štáty, konkrétne mestá či nakonfigurovať individuálnu geografickú oblasť. Reklamný odkaz sa tak zobrazuje len užívateľom, ktorý sa nachádzajú v konkrétnej oblasti.

Demografické parametre cielenia PPC reklamy

PPC reklamu je možné zacieliť aj na základe individuálnych demografických parametrov cielenia. Toto je veľmi konkrétne možné hlavne na sociálnych sieťach ako Facebook, no čiastočne sa to dá aj v rámci Google Adwords. Pod demografickými parametrami  cielenia si môžete predstaviť prakticky každý vyplnený parameter vo vašom Facebookovom profile. Do parametrov sú zahrnuté aj výsledky vášho správania na sociálnych sieťach – v preklade vaše záujmy.  Takto je preto možné cieliť napríklad na vysokoškolsky vzdelanú, športovo založenú, slobodnú ženu vo veku od 18-25 rokov so záujmom o volejbal.

Časové parametre cielenia PPC reklamy

Zobrazovať PPC reklamu je možné počas konkrétnych dní a hodín v týždni. Takto zacielené reklamy sa  zobrazujú len v časoch, ktoré vyplývajú zo štatistík ako najúspešnejšie z hľadiska počtu konverzíí.

Cielenie reklamy podľa používaného zariadenia

Používanie tzv. smart mobilných zariadení, zmenilo aj trh s PPC reklamou.  Tú je možné cieliť aj podľa používaných zariadení. To znamená, že vo výsledkoch vyhľadávania v mobilnom telefóne sa vo väčšej miere zobrazujú kampane, ktorých výsledkom po kliknutí už nieje presmerovanie na landing page ale telefonický hovor priamo inzerentovi. Taká reklama sa volá Pay Per Call

Pay per call

Pay per call

Výhody PPC reklamy vo vyhľadávaní:

 • Platba len za preklik, zobrazovanie odkazu nestojí nič
 • Veľmi konkrétne cielenie kampaní ( kľúčové slová, záľuby, lokalita a ďalšie)
 • Možnosť osloviť veľké množstvo zákazníkov za pomerne krátky čas
 • Okamžité zviditeľnenie vašej ponuky a služieb
 • Merateľné riešenie a možnosť optimalizácie finančných nákladov na základe výstupných informácií
 • Možnosť zobrazenia vašich inzerovaných odkazov na popredných priečkach vyhľadávačov bez čakania na zaindexovanie

 

Objednajte si efektívne PPC reklamné kampane už teraz ↓↓↓