Ako funguje PPC audit?

Bežia vám PPC kampane, no máte pocit, že by to mohlo byť aj lepšie? Chceli by ste začať s PPC kampaňami, no neviete na čo si dať pozor? Google Adwords, Facebok, YouTube, E-target – Na ktorej platforme začať? Tieto otázky a mnohé ďalšie vám zodpovie výstupný report PPC auditu. Audit je skvelým ukazovateľom efektivity vašich aktívnych online kampaní, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ vášho budúceho smerovania v rámci výkonnostného marketingu. Pre spracovanie PPC auditu z vašej strany budeme potrebovať sprístupniť váš reklamný účet na čítanie a 7 pracovných dní času. V rámci výstupu nášho PPC auditu sa dozviete, aké aktivity nerobíte, a mali by ste. Kde sa dajú vaše PPC kampane riešiť efektívnejšie a ktoré kroky ste vynechali, prípadne ich nepoznáte no mali by ste ich spoznať a aplikovať.  Náš PPC audit a konzultácia je zadarmo.

Čo je to PPC audit?

PPC audit analyzuje ukazovatele a faktory komplexného prevedenia a historických výsledkov vašich PPC kampaní, efektívny zber publík a práca s nimi, strategické cielenie, využité formáty, formu a prevedenie reklamy a zmyselnosť aktuálneho spendingu (spôsob a množstvá rozdeľovaného rozpočtu). Z grafického výstupu vo forme prezentácie sa v uhľadnej forme dozviete ako sú na tom vaše aktivity z hľadiska efektivity a tiež návrhy na zlepšenie.

Niektoré z parametrov, ktoré budeme v rámci vášho PPC auditu hodnotiť:

 • Cielenie reklamy – Cielenie PPC reklamy je faktor, ktorý má priamy dopad na efektivitu a finančnú náročnosť vašich kampaní. Možnostiam cielenia PPC reklamy sme sa detailne venovali v spodnej časti článku ‘Čo je to PPC?’ . Správnym zacielením dokážete ponúknuť konkrétnej skupine ľudí reklamu s ponukou o ktorú sa naozaj zaujímajú a je tak pre nich prínosná.
 • Segmentácia, zameranie – Segment alebo predmet podnikania a tým pádom aj vaše produktové portfólio zaujíma určitú skupinu užívateľov. Časť týchto užívateľov má špecifické spoločné znaky nákupného správania. Toto správanie ovplyvňuje veľa faktorov. Na základe segmentácie vám vysvetlíme, ako funguje práca s publikom. A prečo je tento faktor nedieľnou súčasťou práce PPC špecialistu.
 • Formáty reklamy PPC – Na základe výstupných údajov z vášho Google analytics účtu je možné pochopiť potreby návštevníka a ponúknuť mu tak relevantnú formu ale aj formát reklamy. Tieto údaje porovnáme s výsledkami vášho reklamného účtu a dokážeme vám tam navrhnúť reklamný formát, alebo formu reklamy, ktorá je pre vás vhodnejšia. Každý reklamný účet ( Facebook BM, Google Adwords, atď. ) má svoje špecifické reklamné formáty. Tieto sú len nástrojom práce s potencionálnym zákazníkom a jeho cesty ku konverzii. Forma a formát reklamy plní funkciu jedného z množstva možných krokov marketingovej stratégie s PPC. Prostredníctvom formy reklamy sa snažíte vyhovieť potrebám potencionálneho zákazníka. (Napr. takzvané Call kampane v Google Adwords, dosahujú vysokú mieru konverzie pre jasne a zrozumiteľne zadaný jednoduchý dopyt užívateľa. Klik vedie k priamemu telefonickému kontaktu zákazníka s dodávateľom a pri správnom zacielení reklamy a segmentácií často vedie ku konverzii.)  Reklamných formátov je množstvo a ich forma a možnosti sa líšia aj od reklamnej platformy na ktorej sa inzercia nachádza.
 • Retargeting, remarketing a dynamický remarketing – Jedná sa o ďalšíe kroky práce s nazbieranými publikami, kedy s PPC málokedy na prvý klik úspešne dosiahnete aj konverziu. V jednoduchosti remarketingovou kampaňou a dokážete cieliť reklamu tak, aby sa pripomínala potenciálnemu zákazníkovi, ktorý už raz prejavil záujem. V prípade správne nastavenej marketingovej stratégie PPC v kombinácii s rozumne nastaveným cielením, prácou s publikami a správne nastaveným remarketingom sa dá dosiahnuť veľmi priaznivý konverzný pomer.
  • Pre predstavu: Naše najlepšie PNO (pomer nákladov vs. obrat) prostredníctvom facebook dynamickej kampane bolo 0,0096%. Čo znamená, že každých investovaných 0,48€ prinieslo obrat v priemernej hodnote 50€. To v preklade znamená tržbu 10 416 € pri investícii len 100€.
 • Iné parametre…

Ako prebieha PPC audit?

 1. Prostredníctvom kontaktného formuláru nám zašlete Vaše kontaktné údaje a názov domény.
 2. Podľa návodu uvedeného nižšie nám udelíte právo čítať vo vašom reklamnom účte. ( Ak sa vám to nepodarí, nevadí – skontaktujeme vás a pomôžeme vám s úkonom.)
 3. Rozanalyzujeme historické a aktuálne dáta a parametre vášho reklamného účtu.
 4. Do 7 pracovných dní obdržíte prezentáciu výsledku PPC auditu.

Prečo je potrebné dať prístup do reklamných účtov?

Prístup do Google Analytics, Google Adwords či do facebookového Business manageru je potrebný z dôvodu čítania dát potrebných na analýzu našim PPC špecialistom. Ak nastavenie spravíte podľa nášho návodu, naše možnosti vo vašom reklamnom účte budú obmedzené iba na pozorovanie činností a aktivít, ktoré prebehli na reklamnom účte. Nebudeme mať možnosť nič zmeniť, či nastavovať.

Ako sprístupniť dáta z vašich PPC kampaní na čítanie?