Youtube reklama – Aké má formáty a ako fungujú?

Youtube.com je video platforma cez ktorú užívatelia denne zadávajú milióny dopytov do vyhľadávania. Preto je z hľadiska počtu vyhľadávaní druhý najobľúbenejší vyhľadávač sveta a vďaka tejto popularite je z nej aj mimoriadne úspešná a obľúbená reklamná platforma, ktorá mesačne zasahuje až 70-80% cieľovej skupiny užívateľov vo veku od 15 do 54 rokov. Prostredníctvom YouTube kampaní je možné dosahovať rôzne ciele. Od budovania povedomia o značke cez komunikácia príbehu značky a portfólia až po akvizíciu nových zákazníkov. Youtube reklama je na video platforme ponúkaná v niekoľkých podobách. Podľa formy prezentácie sa youtube reklama delí na Obsahovú(text, grafický vizuál) a Video spoty. Podľa umiestnenia reklamy poznáme reklamu In-stream (Zobrazuje sa priamo v prehrávači a su preskočiteľné alebo nepreskočiteľné), In-search (Zobrazuje sa medzi výsledkami vyhľadávania), In-display (Zobrazuje sa ako klasická display reklama) a In-video (Zobrazuje ako vrstva prekrývajúca video).

 

Obsahová YouTube reklama, Youtube ads (In-display pre počítače)

Youtube ads sú primárne určené pre počítače a môžete ich nájsť napravo od videa a tiež nad zoznamom navrhovaných videí, prípadne pod prehrávačom. Umiestnenie sa líši podľa nastaveného veľkostného formátu videa.  Zobrazuje sa pri klasickom zobrazení a cinema móde. Vo fullscreen formáte sa nezobrazí.

Obsahová reklama youtube

Obsahová reklama youtube

Prekrývacia obsahová YouTube reklama – (In-video pre počítače)

Prekrývacie reklamy tiež spadajú pod youtube ads, sú určené pre počítače a zobrazujú sa formou prekrytia videa buď pomocou priehľadnej alebo nepriehľadnej vrstvy reklamy, ktoré sa zobrazujú v spodnej časti videa. Využívajú sa na zobrazovanie textovej či obrázkovej reklamy.

Prekrývacia reklama youtube

Prekrývacia reklama youtube

Skippable in-stream reklamy ( In-stream pre počítače,mobilné zariadenia a TV )

Preskočiteľná video reklama je na Slovensku často využívaný formát. Reklama dočasne nahradí hlavné prehrávané video. Tieto reklamy sa prehrávajú pred alebo po videu a divákovi umožňujú ich preskočiť po 5 sekundách. Tento formát reklamy je video formát a je umiestnený v rámci videa.  Z pohľadu inzerenta je výhodné, že tieto reklamy nie sú spoplatnené, pokiaľ užívateľ nevidí aspoň 30 sekúnd z reklamy.

Non-skippable in-stream reklamy (In-stream pre počítače a mobilné zariadenia)

Ako názov napovedá, ide o reklamný formát, ktorý sa zobrazuje rovnako ako preskočiteľné reklamy priamo v prehrávači, hlavný rozdiel je v tom, že takýto reklamný formát nieje možné preskočiť – divák si teda video reklamu dlhú 15-20 sekúnd musí pozrieť celú a až následne sa spustí požadované video. Umiestnenie reklamy je rovnaké ako v prípade preskočiteľnej videoreklamy.Tento formát reklamy je video formát a je umiestnený v rámci videa.

Nepreskočiteľná video reklama youtube

Nepreskočiteľná video reklama youtube

Bumper reklamy: Mikrospoty  (In-stream pre počítače a mobilné zariadenia)

Mikro reklamné spoty na Youtube sú krátke nepreskočiteľné reklamné spoty o celkovej dĺžke do 6 sekúnd. Počas časového limitu sa zobrazujú v prehrávači a úplne tak nahradia pôvodné video v prehrávači, následne sa spustí hlavné video. Tento formát reklamy je video formát a je umiestnený pred alebo po videu.

Youtube mikrospot

Youtube mikrospot

In-video: Sponzorované karty (počítače, mobilné zariadenia)

Sponzorované karty označujú reklamný priestor pre obsah, ktorý môže byť relevantný pre video ktoré pozeráte, prípadne sa produkt prostredníctvom hovoreného slova či vizuálne objavuje vo videu. Sponzorované karty sa divákom pripomínajú upútavkou, ktorá je zobrazená len na niekoľko sekúnd počas videa. Prehliadať karty divák môže aj kliknutí na ikonku v pravom hornom rohu videa.

Pre-roll reklamný formát

Tieto reklamy sa prehrávajú pred začatím videa a môžu byť preskočené. Tento formát reklamy je video formát a je umiestnený pred začatím videa.

Masthead reklamný formát

Tento formát reklamy sa objaví na vrchu úvodnej stránky Youtube a sú viditeľné počas 24 hodín. Tento formát reklamy môže byť obrazový alebo video formát.

TrueView for action reklamný formát

Tieto reklamy majú na cieľ podnietiť divákov k tomu, aby vykonali konkrétnu akciu, napr. nakúpili produkt alebo sa prihlásili na odber noviniek. Tento formát reklamy je video formát a môže byť umiestnený pred alebo po videu.

Iné formáty reklamy na Youtube

YouTube ponúka aj ďalšie formy reklamy okrem reklám vo videách. Niektoré z týchto foriem sú:

  • Bannery: YouTube ponúka možnosť umiestniť bannery na stránku so videami. Bannery sa zobrazujú pod navigačným panelom YouTube a obsahujú odkazy na webové stránky alebo iné videá.
  • Overlay reklamy: Tieto reklamy sa zobrazujú v spodnej časti videa a zvyčajne obsahujú textovú alebo obrazovú reklamu, ktorú používatelia môžu zavrieť kliknutím na ikonu X.
  • Display reklamy: Tento formát umožňuje umiestniť reklamy v rôznych formátoch (obrázky, animované gify, videá atď.) na rôznych miestach na YouTube stránke. Display reklamy sa zvyčajne zobrazujú na pravej strane stránky, ale môžu sa tiež zobraziť pod videom alebo na vrchu stránky.
  • Sponsored content: Tento formát reklamy sa zvyčajne používa v prípade, že YouTube používateľ spolupracuje s nejakou značkou alebo firmou. Užívateľ zverejní video, ktoré propaguje produkt alebo službu danej značky alebo firmy.