Youtube reklama – Aké má formáty a ako fungujú?

Youtube.com je video platforma cez ktorú užívatelia denne zadávajú milióny dopytov do vyhľadávania. Preto je z hľadiska počtu vyhľadávaní druhý najobľúbenejší vyhľadávač sveta a vďaka tejto popularite je z nej aj mimoriadne úspešná a obľúbená reklamná platforma, ktorá mesačne zasahuje až 70-80% cieľovej skupiny užívateľov vo veku od 15 do 54 rokov. Prostredníctvom YouTube kampaní je možné dosahovať rôzne ciele. Od budovania povedomia o značke cez komunikácia príbehu značky a portfólia až po akvizíciu nových zákazníkov. Youtube reklama je na video platforme ponúkaná v niekoľkých podobách. Podľa formy prezentácie sa youtube reklama delí na Obsahovú(text, grafický vizuál) a Video spoty. Podľa umiestnenia reklamy poznáme reklamu In-stream (Zobrazuje sa priamo v prehrávači), In-search (Zobrazuje sa medzi výsledkami vyhľadávania), In-display (Zobrazuje sa ako klasická display reklama) a In-video (Zobrazuje ako vrstva prekrývajúca video).

 

Obsahová YouTube reklama, Youtube ads (In-display pre počítače)

Youtube ads sú primárne určené pre počítače a môžete ich nájsť napravo od videa a tiež nad zoznamom navrhovaných videí, prípadne pod prehrávačom. Umiestnenie sa líši podľa nastaveného veľkostného formátu videa.  Zobrazuje sa pri klasickom zobrazení a cinema móde. Vo fullscreen formáte sa nezobrazí.

Obsahová reklama youtube

Obsahová reklama youtube

Prekrývacia obsahová YouTube reklama – (In-video pre počítače)

Prekrývacie reklamy tiež spadajú pod youtube ads, sú určené pre počítače a zobrazujú sa formou prekrytia videa buď pomocou priehľadnej alebo nepriehľadnej vrstvy reklamy, ktoré sa zobrazujú v spodnej časti videa. Využívajú sa na zobrazovanie textovej či obrázkovej reklamy.

Prekrývacia reklama youtube

Prekrývacia reklama youtube

Preskočiteľné videoreklamy ( In-stream pre počítače,mobilné zariadenia a TV )

Preskočiteľná video reklama je na Slovensku často využívaný formát. Reklama dočasne nahradí hlavné prehrávané video a je možné ju umiestniť pred, počas aj po hlavnom videu.  Táto poskytuje užívateľovi možnosť preskočiť zbytok reklamy po uplynutí 5 sekundového limitu. Z pohľadu inzerenta je výhodné, že tieto reklamy nie sú spoplatnené, pokiaľ užívateľ nevidí aspoň 30 sekúnd z reklamy.

Nepreskočiteľné videoreklamy (In-stream pre počítače a mobilné zariadenia)

Ako názov napovedá, ide o reklamný formát, ktorý sa zobrazuje rovnako ako preskočiteľné reklamy priamo v prehrávači, hlavný rozdiel je v tom, že takýto reklamný formát nieje možné preskočiť – divák si teda video reklamu dlhú 15-20 sekúnd musí pozrieť celú a až následne sa spustí požadované video. Umiestnenie reklamy je rovnaké ako v prípade preskočiteľnej videoreklamy.

Nepreskočiteľná video reklama youtube

Nepreskočiteľná video reklama youtube

Mikrospoty  (In-stream pre počítače a mobilné zariadenia)

Mikro reklamné spoty na Youtube sú krátke nepreskočiteľné reklamné spoty o celkovej dĺžke do 6 sekúnd. Počas časového limitu sa zobrazujú v prehrávači a úplne tak nahradia pôvodné video v prehrávači, následne sa spustí hlavné video.

Youtube mikrospot

Youtube mikrospot

In-video: Sponzorované karty (počítače, mobilné zariadenia)

Sponzorované karty označujú reklamný priestor pre obsah, ktorý môže byť relevantný pre video ktoré pozeráte, prípadne sa produkt prostredníctvom hovoreného slova či vizuálne objavuje vo videu. Sponzorované karty sa divákom pripomínajú upútavkou, ktorá je zobrazená len na niekoľko sekúnd počas videa. Prehliadať karty divák môže aj kliknutí na ikonku v pravom hornom rohu videa.