Čo je to internetový Marketing?

Online marketing (iné názvy: webový marketing, internetový marketing, digitálny marketing, e-marketing) je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť rôzne ciele. (Napr. zvýšiť návštevnosť webstránky, premieňať návštevníkov webstránky na zákazníkov, udržať komunikáciu s pravidelným zákazníkom a premieňať tak tento vzťah na ďalší obchod, zvyšovať povedomie zákazníkov o značke a ďalšie). Internetový marketing je z veľkej časti analytický proces práce s dátami a následnej reakcie na výsledky analýz.

Ako začať s online marketingom správne?

  1.  Analýza trhu 
  2. Analýza konkurencie
  3. Analýza vlastnej onlinovej prezentácie na webe a mimo neho ( SEO analýza, PPC audit, Linbuilding analýza)
  4. Na základe analytiky získaných dát nasleduje tvorba online marketingovej stratégie a výber prostriedkov  na dosiahnutie cieľov
  5. na základe marketingovej stratégie sa vytvorí online marketingový plán
  6. Následne je realizovaná exekutíva ( Výroba webstránok,výroba PPC kampaní, grafická kreatíva, SEO, PPC atď.)
  7. Online marketing a dáta,ktoré sa ako reakcia trhu na ponuky musia pravidelne vyhodnocovať podľa kľúčových výkonnostných parametrov – KPI s ( key performance indicators)
  8. Optimalizácia marketingových aktivít Ak KPIs naznačia nutnosť úprav marketingových aktivít (napr. úprava reklamného posolstva, textov, zmena komunikácie, grafickej kreatívy, či rozpočtov a pod.). Marketingové aktivity sú následne upravované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie plnenie cieľov. Táto fáza sa nazýva optimalizácia marketingových aktivít a mala by vychádzať z analýzy zozbieraných dát.
  9.  Priebežný prieskum trhu, sledovanie aktivít konkurencie 

Rozdiel medzi Offline a Online marketingom a ich pozícia v media mixe

Prvý a najviac zjavný rozdiel medzi Offline a online marketingom je ten, že pri tradičnom offline marketingu je dôležitým prvkom šírenia reklamného posolstva / kampaňe PR alebo reklamy tzv. tradičný media mix v podobe tradičných marketingových kanálov (Rádio, Tlačoviny ,TV , Billboardy, Citylighty atď.). Cieľom takejto reklamnej masáže je vzbudiť záujem, vyprodukovať dopyt po produkte či službách a dosiahnuť čo najväčšiu mieru oslovenia publika. (tzv. reach – po slovensky dosah). Najčastejšie sú preto offline marketingové kanály využívané pri predstavovaní nových produktov či služieb.

Marketing mix, ktorý zahŕňa v media mixe aj online marketing je z hľadiska marketingových kanálov obohatený o internetové vyhľadávače, sociálne siete, online médiá, emailové newsletters a vlastnú online prezentáciu (vaša webstránka) . Internetový marketing a jeho media mix je komplexný mix viacerých súčastí, ktoré sú spolu úzko previazané a používajú sa predovšetkým na presné cielenie reklamného posolstva, tvorbu dopytu a následné vychytávanie dopytu v neskorších fázach nákupného rozhodovania. V rámci silného marketing mixu majú všetky komunikačné kanály( AJ Online aj Offline) svoje neodškriepiteľné a nenahraditeľné miesto.

1. Webstránka – vlastná online prezentácia

Webstránka je v online marketingu obvykle základ všetkého – Je to prezentácia a zároveň aj predajný kanál vášho online podnikania. Offline aj online marketing majú jedno pravidlo spoločné. Na to aby vám webstránka dokázala zarobiť je treba byť viditeľný a zároveň videný, navštevovaný a prezentovať sa profesionálne a dôveryhodne ako z hľadiska komunikácie tak aj z hľadiska vašich služieb a logistiky. Kvalitná webstránka nie je len o dizajne, hoci aj ten zaváži. Oveľa viac je pre online biznis, dôležitá zdravá štruktúra webstránky a dobre spravené SEO (Search engine optimization) a výkonnostný marketing. SEO sa tvorí na základe analýzy kľúčových slov, ktorú spracuje SEO špecialista. O tom čo je to SEO sa dozviete v článku Čo je to SEM a SEO a aký je medzi nimi rozdiel. Kvalitná webstránka by ďalej mala spĺňať parametre, ktoré sú základom pre ďalšie budovanie internetového marketingu. Či už sa jedná o prezentačnú webtránku alebo o e-shop, tieto parametre sa nemenia. Webstránka vhodná na online marketing by mala byť používateľsky prívetivá, responzívna a rýchla. Obsah by mal byť prínosný, index čistý a štruktúra webu zdravá, bez slepých uličiek.

 

2. Internetové vyhľadávače

Na webstránke chcete mať relevantných návštevníkov – ľudí, ktorí sa zaujímajú o to čo ponúkate. Návštevník sa o vašej webstránke najčastejšie môže dozvedieť prostredníctvom internetového vyhľadávača. Používateľ zadá do vyhľadávača dopyt a ten mu ponúkne výsledky vyhľadávania – webstránky, ktoré sú pre používateľa potenciálne prínosné a ten pravdepodobne nájde to, čo hľadá. Pre váš internetový marketing je preto dôležité nielen zaujať spotrebiteľa, ale aj internetový vyhľadávač – a to tak, aby zaradil vašu webstránku čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania ( Ideálne na prvé miesta ). Kvalitná webstránkaSEO optimalizácia, Content marketing a linkbuilding ( budovanie hodnotných spätných odkazov) plní práve tento účel a zabezpečuje vám tzv. neplatenú návštevnosť vašej webstránky. O budovaní neplatenej návštevnosti sa viac dozviete prostredníctvom našej prípadovej štúdie.

Prípadová štúdia: Zo 154 na 60000 návštevníkov za mesiac.

Internetové vyhľadávače ponúkajú aj iné možnosti zobrazovania vašej webstránky vo výsledkoch vyhľadávania, a to prostredníctvom tzv. platených návštev. To znamená, že používateľom zobrazujete platenú PPC reklamu (pay-per-click). PPC reklama je reklamný formát, ktorá sa v online marketingu radí pod tzv. výkonnostný marketing a platíte v nej za každú návštevu vašej webstránky. Viac sa o PPC reklame vo vyhľadávaní dozviete v článku: Čo je to PPC reklama

3. Propagácia a komunikácia na sociálnych sieťach

Sociálne siete môžu byť orientované súkromne alebo pracovne. Na sociálnych sieťach sa prostredníctvo osobných profilov nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa ďalej spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, a priradených záujmov používateľov, ktoré sú pre online marketing veľmi dôležité. V praxi napríklad na úzke a veľmi presné cielenie reklamy práve na vybrané záujmy či iné zaznamenané parametre používateľov.  Správne nastavené formáty a kreatívna, dobre zacielená facebook reklama je preto veľmi výkonnou a cennou súčasťou internetového marketingu. Sociálne siete majú tiež aj komunitný rozmer kde je pri správne zvolenej komunikácii na sociálnych sieťach možné starať sa o existujúcu klientelu a udržať tak záujem platiacich zákazníkov prostredníctvom súťaží, bonusov alebo zliav pre stálych zákazníkov. Možností je mnoho.  Viac o sociálnych sieťach a ich reklamných formátoch sa dozviete v článku:

Sociálne siete a ich možnosti využitia z hľadiska online marketingu

 

Medzi ďalšie nástroje online marketingu môžeme zaradiť mailingové stratégie, spolupráce s online médiami, optimalizovaná videoprezentácia, natívny content marketing, Microwebstránky, Automatizovaný Chatbot, spolupráca s porovnávačmi cien, spolupráca s influencermi a ďalšie ( neustále sú vyvíjané nové nástroje a možnosti. Internetový marketing nie je dobré ignorovať, nakoľko konkurencia nespí.