Čo je to internetový Marketing?

Online marketing (iné názvy: webový marketing, internetový marketing, digitálny marketing, e-marketing) je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť rôzne ciele. (Napr. zvýšiť návštevnosť webstránky, premieňať návštevníkov webstránky na zákazníkov, udržať komunikáciu s pravidelným zákazníkom a premieňať tak tento vzťah na ďalší obchod, zvyšovať povedomie zákazníkov o značke a ďalšie). Internetový marketing je z veľkej časti analytický proces práce s dátami a následnej reakcie na výsledky analýz.

Online marketing proces sa skladá z 9 činností:

  1.  Analýza trhu 
  2. Analýza konkurencie
  3. Analýza vlastnej onlinovej prezentácie na webe a mimo neho ( SEO analýza, PPC audit, Linbuilding analýza)
  4. Na základe analytiky získaných dát nasleduje tvorba online marketingovej stratégie a výber prostriedkov  na dosiahnutie cieľov
  5. na základe marketingovej stratégie sa vytvorí online marketingový plán
  6. Následne je realizovaná exekutíva ( Výroba webstránok,výroba PPC kampaní, grafická kreatíva, SEO články a podobne)
  7. Online marketing a výsledky jeho prostriedkov v podobe nazbieraných dát sú pravidelne vyhodnocované podľa kľúčových výkonnostných parametrov – KPIs ( key performance indicators)
  8. Optimalizácia marketingových aktivít Ak KPIs naznačia nutnosť úprav marketingových aktivit (napr. úprava reklamného posolstva, textov, grafickej kreatívy, či rozpočtov a pod.). Marketingové aktivity sú následne upravované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie plnenie cieľov. Táto fáza sa nazýva optimalizácia marketingových aktivít a mala by vychádzať z analýzy dátového zberu.
  9.  Priebežný prieskum trhu a sledovanie aktivít konkurencie

Rozdiel medzi Offline a Online marketingom

Prvý a najviac zjavný rozdiel medzi Offline a online marketingom je ten, že pri tradičnom offline marketingu je dôležitým prvkom informovania a šírenia správ o produkte, alebo službe reklama prostredníctvom tradičných mediálnych kanálov (Rádio, Televízia, tlačoviny atď.). Prostredníctvom týchto kanálov sa následne o reklamnom posolstve, produkte či službe podnikateľskej jednotky dozvie jej odberateľ. Či už ide o firmu ( B2B ), alebo koncového zákazníka ( B2C ).

Pri internetovom marketingu však pribúdajú do tohto mediálneho mixu internetové vyhľadávače, sociálne siete, online médiá a vlastná online prezentácia – vaša webstránka . Internetový marketing je preto komplexný mix viacerých súčastí, ktoré sú spolu úzko previazané.

1. Webstránka – vlastná online prezentácia

Webstránka je v online marketingu základ všetkého – Je to identita vášho online podnikania. Offline aj online marketing majú jedno pravidlo spoločné. Na to aby vám webstránka dokázala zarobiť je treba byť videný, navštevovaný a odprezentovať sa profesionálne a dôveryhodne. Kvalitná webstránka nie je len o dizajne, hoci aj ten zaváži. Oveľa viac, je však dôležitá štruktúra webstránky tzv. SEO (Search engine optimization) a jej výkonnosť. O tom čo je to SEO sa dozviete v článku Čo je to SEM a SEO a aký je medzi nimi rozdiel.Kvalitná webstránka by mala spĺňať parametre, ktoré sú základom pre ďalšie budovanie internetového marketingu. Či už sa jedná o prezentačnú webtránku alebo o e-shop, tieto parametre sa nemenia. Webstránka, vhodná na Online marketing je používateľsky prívetivá, responzívna a rýchlo sa načítava. Jej obsah, index a štruktúra webu sa tvorí na základe analýzy kľúčových slov, ktorú spracuje SEO špecialista.

2. Internetové vyhľadávače

Na webstránke chcete mať relevantných návštevníkov – ľudí, ktorí sa zaujímajú o to čo ponúkate. Návštevník sa o vašej webstránke najčastejšie môže dozvedieť prostredníctvom internetového vyhľadávača. Používateľ zadá do vyhľadávača dopyt a ten mu ponúkne webstránky, ktoré sú pre používateľa potenciálne prínosné a ten pravdepodobne nájde to, čo hľadá. Pre váš internetový marketing je preto dôležité nielen zaujať spotrebiteľa, ale aj internetový vyhľadávač – a to tak, aby zaradil vašu webstránku čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania ( Ideálne na prvé miesta ). Kvalitná webstránkaSEO optimalizácia, Content marketing a linkbuilding ( budovanie hodnotných spätných odkazov) plní práve tento účel a zabezpečuje vám tzv. neplatenú návštevnosť vašej webstránky. O budovaní neplatenej návštevnosti sa viac dozviete prostredníctvom našej prípadovej štúdie.

Prípadová štúdia: Zo 154 na 30000 návštevníkov za mesiac.

Internetové vyhľadávače ponúkajú aj inú možnosť zobrazenia vašej webstránky vo výsledkoch vyhľadávania, a to prostredníctvom tzv. platených návštev. To znamená, že používateľom zobrazujete platenú PPC (pay-per-click) reklamu. PPC reklama je reklamný formát, ktorá sa v online marketingu radí pod tzv.výkonnostný marketing a platíte v nej za každú návštevu vašej webstránky. Viac sa o PPC reklame vo vyhľadávaní dozviete v článku: Čo je to PPC reklama

3. Propagácia a komunikácia na sociálnych sieťach

Sociálne siete môžu byť orientované súkromne alebo pracovne. Na sociálnych sieťach sa prostredníctvo osobných profilov nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa ďalej spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, a priradených záujmov používateľov, ktoré sú pre online marketing veľmi dôležité. V praxi napríklad na úzke a veľmi presné cielenie reklamy práve na vybrané záujmy či iné zaznamenané parametre používateľov.  Správne nastavené formáty a kreatívna, dobre zacielená facebook reklama je preto veľmi výkonnou a cennou súčasťou internetového marketingu. Sociálne siete majú tiež aj komunitný rozmer kde je pri správne zvolenej komunikácii na sociálnych sieťach možné starať sa o existujúcu klientelu a udržať tak záujem platiacich zákazníkov prostredníctvom súťaží, bonusov alebo zliav pre stálych zákazníkov. Možností je mnoho.  Viac o sociálnych sieťach a ich reklamných formátoch sa dozviete v článku:

Sociálne siete a ich možnosti využitia z hľadiska online marketingu

Medzi ďalšie nástroje online marketingu môžeme zaradiť mailingové stratégie, spolupráce s online médiami, optimalizovaná videoprezentácia, natívny content marketing, Microwebstránky, Automatizovaný Chatbot, spolupráca s porovnávačmi cien, spolupráca s influencermi a ďalšie ( neustále sú vyvíjané nové nástroje a možnosti. Internetový marketing nie je dobré ignorovať, nakoľko konkurencia nespí.