Segment : Zdravotníctvo
    Typ prevádzky :
Súkromné kliniky
    Prezentačná platforma : Web stránka

Klient

Pôsobí v zdravotníckom segmente a prevádzkuje súkromné kliniky, so špecializáciou , pričom zákroky a služby nie sú hradené poisťovňou.

Zadanie

Dlhodobo posilniť a zvýšiť relevantnú návštevnosť webstránky a premeniť používateľov na platiacich klientov. Úlohou bolo vytvoriť model, ktorý v ideálnom prípade bude stabilný aj po ukončení aktívnych marketingových kampaní.

Riešenie

Navrhli sme štruktúru obsahu, ktorá je odpoveďou na otázky a dopyty vo vyhľadávacej sieti Google. V analýze kľúčových slov sme identifikovali 2752 relevantných výrazov , ktoré úzko súvisia so zameraním kliniky. Spracovala sa hierarchia, štruktúra, plán obsahovej stratégie a nakoniec aj samotný obsah,ktorý sa strategicky začal umiestňovať tak aby získlad potrebnú viditeľnosť a prekliky. Celá stratégia bola postavená na neustálom sledovaní a vyhodnocovaní konkurenčných aktivít a následnej reakcii.

Komplikácie

Pre dosiahnutie výsledkov bol web na začiatku v nepoužiteľnom stave. Neprechádzal skoro žiadnym zo základných Google testov a vyhľadávač ho nekvalifikoval ako kvalitnú odpoveď na zadané dopyty. Vytvorili sme novú, jednoduchú, zdravú a prehľadnú webstránku, ktorá splnila všetky požiadavky na lepšie umiestnenie vo vyhľadávaní.

Ďalšou komplikáciu bolo, že webstránka mala krátku históriu, dlhodobo nekvalitný obsah a v minulosti problémy s vírusmi. Na to, aby sme vedeli konkurovať vo výsledkoch vyhľadávania silným a stabilným webstránkam a portálom, sme museli štruktúru obsahu poskladať veľmi rozumne a logicky. Začali sme stavať kostru článkov. Podľa analýz sme odhalili najnižšie konkurenčné prostredie a postupne, na základe priebežných testov, sme pokračovali v integrovaní silnejších a vyhľadávanejších fráz a dopytov do štruktúr.

Výsledok

Prípadová štúdia Skalindam

Prípadová štúdia Skalindam

Aktuálna mesačná organická návštevnosť je viac ako 60 000 a konštantne rastie. Priemerný medzimesačný rast je až 26 %. Tento stav trvá dlhodobo a nezastavil ho ani Google Medical Update, s ktorým mali mnohí SEO experti problémy. Obsah, ktorý sme pre klienta tvorili v tom čase takmer 2 roky bol natoľko kvalitný, že stránke Medic Update výrazne prospel.