SEO je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Optimization) čo vo voľnom preklade znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. Optimalizácia pre vyhľadávače je základným kameňom v zvyšovaní organickej návštevnosti. Takto optimalizovať sa dá celá web stránka a teda aj jej obsah. Proces odstraňuje alebo minimalizuje negatívne faktory, ktoré by mohli brániť vašej web stránke v dosahovaní lepšej pozície vo výsledkoch vyhľadávania na konkrétne kľúčové slová.

« Back to Glossary Index