Začnime správne spolu

P

Pred začiatkom spolupráce je vždy nutné stretnutie, kde sa definujú ciele a potreby projektu. Po definovaní cieľov vypracujeme audit a následne stratégiu, ktorá bude prezentovaná už vo forme ponuky. Stratégia zohľadňuje všetky efektívne cesty, ktoré majú za účel naplniť stanovené ciele a po dohode a nastavení situovania vystavíme objednávku. Po podpise objednávky sa delegujú jednotlivé úkony na kompetentné oddelenia a začína sa s prípravou a výrobou. Pri analytických službách ako je napr. budovanie organickej návštevnosti, alebo pri výkonnostnom marketingu sa reportujú výsledky na mesačnej báze.

logo marketingovej agentúry Skalindam

Ste pripravený na konzultáciu ?

POMÔŽEME VÁŠMU PROJEKTU V RASTE, TÍM ŠPECIALISTOV JE PRIPRAVENÝ NAPLNIŤ VAŠE CIELE