Black Hat je marketingový postup alebo technika, pri ktorej sa používajú neetické taktiky pre zisk výhody pre svoj projekt. V online prostredí často využívaný v snahe zvýšiť organickú návštevnosť. Väčšinou sa stane pravý opak. Niekedy aj vyradenie z indexu. (Nezobrazovanie webu)

« Back to Glossary Index