Už ste si vytvorili vašu stránku/skupinu, pomocou príspevkov efektívne komunikujete so svojim publikom, prípadne ste nahrali svoju ponuku produktov a už efektívne predávate aj cez sociálne siete (alebo prostredníctvom facebook obchodu). Hmm, naozaj efektívne predávate? Skúste si to celé premyslieť, čas ktorý ste investovali do komunikácie na sociálnych sieťach sa vám vypláca? Ak áno ste jeden z mála, ktorému to takto funguje a gratulujeme vám. Väčšina predajcov si totiž napriek úspešnému začiatku skôr či neskôr uvedomí, že organický dosah príspevkov (aj keď je nadpriemerný) automaticky nezabezpečuje očakávané predaje. Organický dosah facebooku je dnes dosť zatracovaný (od istého obdobia bol dosť výrazne obmedzený), stále je však veľmi nápomocný a určite má zmysel venovať sa tvorbe kvalitného a prínosného obsahu a  kvalitnej komunikácii na sociálnych sieťach. Ak chcete začať naozaj efektívne predávať, je vhodné začať využívať platenú reklamu a reklamnú sieť na facebooku. Ako na to? V prvom rade je nutné aby ste si založili Facebook business manager účet.

Facebook business manager: Čo to je?

Facebook business manager je nástroj vyrobený pre správu vašich stránok a reklamných účtov. Práve preto je toto prostredie, veľmi často označované ako reklamný účet. V rámci svojho reklamného účtu na facebooku máte možnosť spravovať všetky platené aj neplatené príspevky, reklamné kampane, a prakticky cezeň je možné riadiť všetky reklamné či marketingové aktivity na tejto sociálnej sieti a pridružených prostrediach. Ide o nástroj prostredníctvom, ktorého viete nielen spravovať marketing na sociálnych sieťach, ale aj efektívne pracovať s členmi vášho tímu či externými dodávateľmi reklamných služieb ( napr. reklamnými agentúrami). Tiež tu môžete spravovať prístupy viacerých používateľov k ďalším vašim účtom ako je napríklad Instagram či katalógy produktov.

Kľúčové funkcie:

  • Pracovné prostredie: Udržuje vaše obchodné aj komunikačné aktivity oddelené od vášho osobného profilu, takže sa nemusíte báť uverejňovania príspevkov na nesprávnom mieste, či rozptyľovania vašej pozornosti.
  • Správa marketingových aktivít: Centrálne miesto na správu a tvorbu a distribúciu príspevkov reklamy na Facebooku s podrobnými štatistikami a správami o ich výkonnosti.
  • Správa používateľov: Umožní vám manažovať jednotlivých členov vášho tímu, udeľovať prístupy partnerom a agentúram. (Prístup k vašim stránkam a reklamám dávate bez toho, aby ste odovzdali vlastníctvo diela)
  • Bezpečnosť: Spolupracovníci nevidia vaše osobné informácie na Facebooku – iba vaše meno, pracovný e-mail, stránky a reklamné účty.

Ako si nastaviť Facebook business manager