Sociálne siete sú fenoménom doby minulej, stali sa nedieľnou súčasťou veľkého množstva užívateľov na celej zemi. Čo sú to sociálne siete a čo ich charakterizuje? Ako si počínajú tie najúspešnejšie z nich? Koľko majú užívateľov a ako môžu slúžiť v prospech vášho začínajúceho alebo rozvoj stabilného biznisu? To všetko a viac nájdete v našom článku.

Čo sú to sociálne siete / sociálne médiá?

Sociálne siete sú vo svojej podstate interaktívne prostredia rozvíjajúce rôzne formy komunikácie ľudí prostredníctvom počítačových zariadení (Laptop, desktop, tablet, smartfón, atď.). Sú ďalším krokom rozvoja komunikácie na svete.  Vďaka tomu sa komunikácia stala dostupnejšou ako kedykoľvek predtým. Sociálne siete uľahčujú  vytváranie a zdieľanie informácií, myšlienok, kariérnych záujmov a iné formy prejavov prostredníctvom virtuálnych komunít. Rozmanitosť samotných sociálnych sietí a služieb je už tak veľká, že sa často na prvý pohľad vymykajú ich samotnej definícii. Existuje niekoľko spoločných vlastností a funkcionalít, vďaka ktorým zaručene identifikujete sociálnu sieť, aj keď sa tak neprofiluje.

Spoločné identifikátory sociálnych sietí:

  1. Sociálne siete sú interaktívne internetové aplikácie. tzv. Weby druhej generácie – Web 2.0 ( Narozdiel od pasívneho čítania informácií ako na webstránkach prvej generácie – Web 1.0 sa návštevník Web 2.0 aplikácie aktívne zapája, tvorí profily, vytvára záujmové komunity s inými užívateľmi a spolu sa podieľajú na dynamickej tvorbe samotného obsahu web aplikácie a majú tak určitú kontrolu nad zobrazovaným obsahom. )
  2. Obsah generovaný samotnými návštevníkmi webstránky či web aplikácie- ( Príspevky, komentáre, fotografie, videá, skupiny, tvorba komunít s ďalšími užívateľmi, atď.)
  3. Sociálne siete si uľahčujú svoj rozvoj prostredníctvom spájania profilov používateľov s profilmi iných osôb či skupín.

Sociálne siete zmenili komunikáciu jednotlivcov ale aj veľkých spoločností a firiem

S rozmachom užívateľských základní sociálnych sietí sa zmenil aj pohľad na biznisový aspekt sociálnych sietí. Sociálne médiá sa od dovtedy známych tradičných médií (noviny,rádio, televízia) výrazne odlišovali. Tradičné média totiž fungujú na základe monologického prenosového modelu (Jeden zdroj – mnoho prijímačov/užívateľov/čitateľov) a sociálne médiá fungujú na základe dialógového prenosového sytému (Zdroje sú zároveň aj prijímače) . Toto je v absolútnom rozpore s tradičnými médiami.

Rast sociálnych sietí, online identita a marketing sociálnych sietí

Sociálne média tak oproti tradičným médiám dávajú užívateľom viac voľnosti a možností výberu – užívateľská základňa sociálnych sietí preto utešene narastá a s ním aj dôležitosť komunikácie na nich. Užívateľské základne sociálnych sietí tak zakrátko predbehli tie , ktorými disponovali tradičné médiá (Graf s aktuálnymi počtami užívateľov jednotlivých sociálnych sietí viď nižšie) . A kedže sociálne siete pracujú s užívateľmi v dialógu,  začali na základe tohto dôverného dialógu zoskupovať veľké objemy dát o každom z nich. Tí sa vypĺňaním svojich profilov, zdieľaním záujmov, komunikáciou a vyjadrovaním svojho názoru vyprofilovali na veľmi konkrétne definované publiká. Takto si užívatelia vytvorili svoju online identitu. Online identita je veľmi konkrétna a ďalším používaním sociálnych sietí, online vyhľadávačov a online aplikácií sa ďalej vyvíja a ‚rastie‘ spolu s užívateľom. Takto aktuálne a dobre spracované informácie o užívateľoch sú veľmi cenné pre všetky súkromné spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. Takto súkromné spoločnosti dokážu prostredníctvom správne spracovaného obsahu či obchodnej ponuky dokážu osloviť užívateľa , ktorý už o obsah,tématiku, službu či produkt naozaj prejavil záujem. O správne nastavenie obchodnej stratégie a online komunikácie na sociálnych sieťach sa starajú online marketingové agentúry. Za predpokladu, že je dodávaná služba, komunikácia a práca s dátami profesionálna, dá sa prostredníctvom sociálnych sietí značne zvýšiť povedomie o značke, obrat aj výrazne rozšíriť zákazníckú základňu. Spôsob komunikácie firiem a súkromných spoločností sa tak prostredníctvom sociálnych sietí výrazne zmenil. Stal sa osobnejším. Firmy viac komunikujú so svojimi potenciálnymi zákazníkmi a vytvárajú tak svoju online identitu spoločnosti, s ktorou sa užívateľ môže stotožniť.

Počty užívateľov sociálnych sietí v miliónoch

Statistic: Most popular social networks worldwide as of October 2020, ranked by number of active users (in millions) | Statista
Find more statistics at Statista

Sociálne siete a ich reklamné formáty

  • Facebook – Sociálna sieť s najväčším počtom aktívnych užívateľov (viac ako 2 miliardy), veľmi presným profilom svojich užívateľov a vďaka tomu aj veľmi presnými možnosťami cielenia reklamy na svojich užívateľov.  Facebook reklamy majú množstvo formátov( Obrázková reklama, video reklama, personalizované zobrazovanie kolekcií vášho produktového katalógu, Karuselová reklama – do 10 obrázkov či videí s individuálnymi linkami, Slideshow– pohyblivá prezentácia, Instat Experience-reklama optimalizovaná pre mobilné zariadenia s možnosťou interaktívneho fullscreen zobrazenia, Lead Generation Ads – Pomáhajú zbierať informácie od ľudí, ktorý sa zaujímajú o váš biznis, Ponuky/offers– Spôsob ako zdieľať s používateľmi vaše zľavy, Boost príspevkov, Event responses Ads– Promovanie udalostí a záujem o udalosť,  Page likes reklamy.
  • Youtube – Druhá najväčšia sociálna sieť s počtom aktívnych používateľov bližiacim sa k dvom miliardám. Reklamným formátom video platformy youtube sme sa detailne venovali v našom článku Ako funguje youtube reklama. Je dobré spomenúť, že reklamné video formáty sú skvelým nástrojom na zvyšovanie povedomia o značke a video formát reklamy v online prostredí má pred sebou ešte mnoho úspechov.
  • Facebook Messenger – je online aplikácia, ktorá najprv bola nedielnou súčasťou Facebooku. Z praktických dôvodov bola ale od facebooku oddelená vo forme aplikácie, ktorú aktívne používa až 1,3 miliardy používateľov. Do FB messengeru sa dá taktiež umiestniť reklama a to konkrétne medzi  prijaté správy. Z rôznych formátov kampaní sa dá vyberať na základe účelu, ktorý majú plniť a sú podobné tým z Facebooku. Messenger kampane sa dobre osvedčili napríklad na podporu inštalácií nových online aplikácií, ale aj na budovanie povedomia o značke, či ako komunikačný booster.
  • InstagramSociálna sieť, ktorá sa úzko zamerala na tvorbu a zdieľanie obrázkov či videí svojich užívateľov. Instagram je veľmi dynamické sociálne médium s veľmi presne zadefinovaných rozdelením a kategorizáciou svojho obsahu pomocou tzv. hashtagov.  Tvorba a šírenie vášho vizuálneho obsahu je veľmi jednoduché a rýchle a nieje ohraničené obmedzeným dosahu vašich príspevkov tak ako je to v prípade Facebooku. Vďaka týmto vlastnostiam si získala za relatívne krátke obdobie viac ako miliardu aktívnych užívateľov. Instagram bol odkúpený spoločnosťou Facebook a patrí tak do jej portfólia. Jeho reklamné formáty tvoria reklamné príspevky vo feede (fotoformát, videoformát) , karuselové reklamy, a mimoriadne efektívne reklamy v instagramových stories (fotky a videoformát) .