Čo je to SEO?

SEO je skratkou pre pomenovanie (Search Engine Optimization) čo vo voľnom preklade znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. Laickým užívateľom často označovaná SEO optimalizácia pre vyhľadávače je základným kameňom v zvyšovaní organickej návštevnosti. Takto optimalizovať sa dá celá web stránka a teda aj jej obsah. Proces odstraňuje alebo minimalizuje negatívne faktory, ktoré by mohli brániť vašej web stránke k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch. (Viac v článku: čo je to SEO a SEM a aký je medzi nimi rozdiel). Pôsobenie SEO špecialistu v rámci optimalizácie webu by sa dalo zhrnúť do dvoch piliérov. Úprava a ovplyvňovanie On-page SEO faktorov (Na webe)  a Off-page SEO faktorov(linkbuildingové stratégie /budovanie kvalitných spätných odkazov). Toľko k základnej myšlienke.

Ako SEO funguje?

SEO zvyšuje organickú návštevnosť, to už vieme, ale odkiaľ táto návštevnosť prichádza a prečo sa tak deje? Prečo by som mal SEO robiť a v neposlednom rade, ako môžem optimalizáciou ovplyvniť  to svoje ,,SEO,,?

Vždy keď sa zamýšľam nad témou optimalizácie v snahe vytlačiť zo seba pár zmysluplných viet, myšlienky v mojej mysli zažívajú druhú svetovú. Totiž v optimalizácii pre vyhľadávače sa toho v priebehu jej existencie zmenilo naozaj dosť a naďalej sa aj mení, ťažko sa potom hľadá jednoduchá a priamočiara odpoveď bez odbočiek, výnimiek, vysvetľovačiek a podobne. Vždy keď si obľúbite  jednu zo stratégií ktoré fungujú príde Google a klepne vám po prstoch. Vďaka modelu pokus omyl sme ale vybudovali systém, ktorý je efektívny a funkčný – Hoci úplne jednoduchý a priamočiary nieje.

Ale späť k téme, prečo by ste teda mali optimalizovať?

Návštevnosť  zadarmo

Pre začiatok treba spomenúť, že  organická návštevnosť je beh na dlhé trate, ktorý vyžaduje investície no prináša so sebou  nespočetné sezóny zberu ovocia, ktoré je následne zadarmo a ak ho robíte správne, úroda zväčša priebežne rastie.

Tak ako platená návštevnosť  aj neplatená prichádza potom ako sa zobrazíte na vyšších pozíciach vo výsledkoch vyhľadávania SERP a následnom prekliku na váš web. V porovnaní s platenou návštevnosťou PPC však nenecháte množstvo finančných prostriedkov vo vzduchu len preto aby ste dosahovali rovnaký cieľ. Samozrejme dôležitosť PPC a výkonnostného marketingu  by sme neradi hanili ( Je to jedna z našich domén).

No nieje fajn, keď vám na web príde 3-5-10-100 tisíc relevantných návštevníkov, ktorí často ešte ani nevedia, že chcú váš produkt či služby?

SEO eliminuje prvý platený klik, ktorého cena sa priebežne zvyšuje. Prvý klik je totiž akýsi nástrel, často bez hocakej konverzie či nákupu. Preto takúto návštevu často nazývame aj drahá návšteva. Pre vašu predstavu, dnes sú už aj na Slovensku konkurenčné segmenty, kde sa za 5000 návštev platí do Google v rozpočtoch aj 5000€. A to je v poriadku, využívajme však PPC rozumne a efektívne tam kde to má zmysel a SEO a optimalizovaný obsah majme ako pevný základ všetkého ostatného (Pravdepodobne vám časom zaplatí aj ten  rozpočet na PPC ;-) ) .

Neustále oslovovanie nových potencionálnych zákazníkov

Návštevnosť z  internetových vyhľadávačov má jednu veľkú výhodu. Generuje návštevy počas dňa či noci, počas víkendu či sviatkov aj v čase kedy vaša konkurencia a ich PPC reklama spí. Hocikedy keď konkurencia urobí chybu, vaše výsledky vo vyhľadávaní robia svoju neplatenú prácu za nich. A väčšina z návštev sú noví používatelia čo znamená že narozdiel od komunitnej  marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach, obvykle oslovujete stále širšie a čerstvé publikum bez väčšej námahy.

Budovanie brand awareness

Tým že oslovujete neustále nové publiká, nepriamo sa zvyšuje aj povedomie o vašej značke. Stávate sa určitým pojmom vo svojej tématike.

On-Page SEO faktory

On-page SEO aktivita sa zameriava výlučne na faktory, ktoré sú súčasťou viditeľnej či neviditeľnej časti vášho webu. Ak je to nutné,  SEO konzultant vykonáva technické, obsahové ale aj štrukturálne zmeny na vašom webe. Ak jeho práca je odvedená kvalitne, váš web sa bude vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať na popredných miestach.

Technická štruktúra webu

Správna technická štruktúra webu a dodržiavanie tzv. pozitívnych predpokladov zabezpečuje dobrú čitateľnosť a zrozumiteľnosť webu pre internetové vyhľadávače. Nasledujú nadpisy alebo tzv. titles. Obvykle obsahujú relevantné kľúčové slová a zároveň vystihujú obsah skrytý pod odkazom. Majú za úlohu prilákať pozornosť používateľa. Hierarchicky potom nasledujú titulky webstránky, tzv. title tagsmeta popisy a spolu s nimi celá textová časť, ktorá sa zobrazuje pod nadpisom. Jedná sa o indexovanú a teda cez vyhľadávače pre používateľa viditeľnú časť textu. Pri splnení všetkých podstatných SEO podmienok tento text obvykle rozhoduje či používateľ na odkaz klikne alebo neklikne. Pri Nadpisoch a titulkoch a meta popisoch netreba zabúdať na Indexovanú obsahová kapacita.  Neprepísknutá a dostatočne kvalitne využitá obsahová kapacita indexu zabezpečuje prehľadné zobrazenie podstatných a prínosných informácii a ovplyvňuje tak zásah zobrazenia a mieru prekliku.

Kvalitný a prínosný obsah (SEO články)

Obsah vašej webstránky by mal byť relevantný, prínosný a taktiež odpoveďou na dopyt potencionálneho používateľa. To v preklade znamená, že by mal ponukou uspokojiť informačné potreby návštevníka. SEO konzultant spracuje analýzu kľúčových slov, vďaka ktorej je tvorba obsahu cielená. Na základe Analýzy kľúčových slov sa tvorí tzv.obsahový kalendárktorý je detailný návod alebo pre Copywritera. Ten dodáva špecializovaný copywriting , ktorého výsledkom sú tzv. SEO články.( Obsah optimalizovaný pre internetové vyhľadávače). Takto spracovaný obsah má vysoké šance umiestňovať sa na popredných pozíciach vo vyhľadávaní. Len dodám, že týmto spôsobom môžeme spracovať všetko čo sa publikuje na webe. Správna štruktúra obsahu zabezpečí dobrú čitateľnosť a udržuje tak záujem potencionálneho klienta. Nesúrodá spleť písmen bez hlavy a päty odrádza.

Iné: Iné dodatočné on-page optimalizačné faktory, ktoré môžu nakloniť váhy vo váš prospech. Tieto sa v priebehu času môžu meniť. Ako príklad za všetky uvediem napríklad Google Medical update, ktorý znížil organickú návštevnosť mnohým súkromným zdravotným klinikám ( P.S.: Mám riešenie ak vás to zaujíma )

Off-page faktory

Off-page SEO aktivity, ako už názov napovedá sa sústreďujú a vykonávajú mimo vášho webu. Konzultantovi v podstate ide o to v akom duchu a kde je na váš web či jeho podstránky odkazované. Ide teda najmä o tzv. linkbuilding alebo aj budovanie spätných odkazov. V ideálnom prípade by spätné odkazy na váš web mali byť odkazované z hodnotných webov s kvalitným obsahom, ktorý je zároveň tématicky spriaznený s tým vašim. Linkbuildingová stratégia je mravenčia práca, kde sa o jednotlivé odkazy doslova vyjednáva. Možnosti získavania spätných odkazov sú ale rôznorodé a záleží len na špecialistovi, ktoré možnosti vyhodnotí ako tie správne pre vás. Spätné odkazy na váš web môže konzultant získať napríklad publikovaním PR článkovguest blogovaním tvorbou mikro webstránok, zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach, štruktúrovanou katalogizáciou. Možností je mnoho, treba sa vynájsť.

 

 

Časté otázky o SEO

Vraj optimalizácia pre vyhľadávače nemá význam, je to pravda?

Dalo by sa tvrdiť že SEO stráca význam neustále – každých pár rokov. A napriek tomu význam stále má. Ako je to možné? Vyhľadávače sa časom jednoducho vyvíjajú a menia, a tak SEO stratégie a praktiky, ktoré fungovali v minulosti buď strácajú efekt postupne, alebo sa zmenou v algoritme jednoducho zmenia rázom parametre priorít. Takáto zmena v druhom kroku ovplyvňuje aj poradie zobrazenia. SEO sa neustále mení a s ním aj množstvo výsledkov ktoré prináša. SEO teda má význam, vo svete  stále drahšej online inzercie o to väčší, no je nutné počítať s prekážkami a občasným pádom.

Čo je najdôležitejší SEO faktor?

Neexistuje jediný zlatý SEO faktor, ktorý by prevyšoval všetky ostatné. Najbežnejšia odpoveď sa začína : Záleží na tom, či…ale….

Môže to byť celkom frustrujúce, no je to pravda. Záleží na backlinkoch (spätných odkazoch)? Áno, zatiaľ určite. Musíte mať v článkoch publikované hodnotenie príspevku? Nie nevyhnutne. Záleží na dĺžke obsahu? Áno, ale nekvalitný dlhý príspevok automaticky neprekoná krátky, kvalitný a podarený príspevok.

Ako dlho trvá kým začne SEO fungovať?

Záleží na tom či….. ;-)

Iba Google vie presne, ako jeho algoritmus funguje. A popravde ani tam už zrejme nemajú absolútne 100% prehľad. Neustále sa vydávajú nové aktualizácie vyhľadávacieho algoritmu a zároveň existuje niekoľko zoznamov najdôležitejších faktorov hodnotenia, ktoré priebežne ovplyvňujú výsledky vo vyhľadávaní. To znamená, že na výsledky má vplyv toľko premenných, že sa len ťažko dá presne odhadnúť kedy sa dostaví požadovaný efekt optimalizácie. Všeobecne by sa dalo povedať, že efekt optimalizácie sa dostaví časom. Môže to trvať týždne alebo dokonca mesiace, v závislosti od vašej stratégie, histórie webu, predošlých dosiahnutých výsledkov atď.

Aký je rozdiel medzi On-Page a Off-page SEO?

Ak ste čítali článok od začiatku rozdiel by ste už mali poznať. Ale v základe On-page SEO označuje optimalizáciu ktorú vykonávate priamo na podstránkach webstránky na ktorú máte prístup alebo je vo vašom vlastníctve. Off-page SEO je pravý opak optimalizácie na podstránkach webstránky.

Linkbuilding je komplikovaný, nemôžem si jednoducho potrebné spätné odkazy  nakúpiť?

V zásade to možné je. Otázka znie: Bude to mať požadovaný efekt?  Odpoveď: Je to neúčinná stratégia a veľmi pravdepodobne bude požadovaný efekt dočasný, alebo žiadny.

 

SEO faktory ktoré obstáli skúšku času (Stále fungujú a zrejme fungovať aj budú)

Ako sme vyššie spomenuli treba mať na pamäti, že SEO trendy sa neustále menia a to, čo funguje dnes, nemusí tak dobre fungovať o pár mesiacov. Za ten čas čo sa vyhľadávače vyvíjajú (Viac v článku o histórii vyhľadávania a optimalizácie)

však niektoré z postupov overil zub času a niektoré z nich pretrvávajú takmer od úplných počiatkov vyhľadávačov. Čo teda naozaj funguje?

Relevantný, kvalitný a dobre optimalizovaný obsah

Kostrou každej dobrej SEO stratégie je vždy kvalitný obsah. Ak máte ten, zvyšok optimalizácie pre vyhľadávače bude o kusisko ľahší. V prípade, že sa chystáte zobrazovať na prvých pozíciach vo vyhľadávaní,, dobre optimalizovaný a ideálne generovať aj spätné odkazy.  Čo myslíme pod pojmom kvalitný obsah?

Pri tvorbe obsahu treba pamätať na niekoľko vecí:

 • Kľúčové slová sú stále mimoriadne dôležité, na kontexte však záleží viac. Google dnes už dokáže analyzovať kontext a hľadá súvislosti, sekundárne kľúčové slová a tiež synonymické výrazy.
 • Kľúčové slová pre rich snippets, v metapopisoch, atribúte alt, titulkoch a podtitulkoch a adresách URL sú základ. Tieto faktory Googlu zdeľujú, že váš web je relevantný, a uľahčujú mu tak prácu pri indexácii a zaradení do výsledkov vo vyhľadávaní.
 • Na dĺžke textu záleží, na relevantnosti a kvalite však záleží viac. V Google hovoria, že „Množstvo obsahu potrebného na to, aby stránka bola pre vyhľadávač uspokojivá , závisí od témy a účelu stránky.“

Stručne povedané, zaistite, aby všetok vami produkovaný obsah bol najskôr napísaný pre ľudí a optimalizovaný pre Google v druhom rade.

Na Metadátach záleží

Otvoríte si Google, do príkazového riadku napíšete kľúčové slovo a stlačíte hľadať. Pred vami sa zobrazia výsledky vo vyhľadávaní. Tieto sú prevažne tvorené metadátami. Metadáta sú informácie uvedené na webe z ktorých vyhľadávač následne tvorí nadpis, text a tiež formu v akej sa zobrazí výsledok vo vyhľadávaní.

 

Metadáta informujú používateľa, čo môže očakávať, keď klikne na stránku. Ich optimalizácia je dosť jednoduchá.

 • Do nadpisu a popisu zahrňte relevantné, ale neopakujúce sa kľúčové slová a ich vhodné variácie.
 • Snažte sa, aby bol popis krátky a výstižný, zároveň nie príliš krátky ani príliš dlhý.  Google prerušuje metapopisy nad 160 znakov, takže sa snažte o text v celkovej dĺžke menšej ako toto číslo.
 • Buďte jasní a struční, aby používatelia vedeli, čo môžu čakať.

Metadáta su v zásade reklamou na váš obsah. Pri ich tvorbe si preto treba klásť otázky. Prečo by mali používatelia kliknúť na môj odkaz? Treba sa jednoducho vžiť do koži užívateľa a ponúknuť mu čo najlepšie vodítko.

Na spätných odkazoch záleží, ale…

Odkedy existuje Google spätné odkazy boli vždy dôležitým faktorom optimalizácie pre vyhľadávače. Back linky pre Google fungujú v podstate ako smerovacie tabuľe, pomocou ktorých iné stránky poukazujú na váš obsah ako užitočný a relevantný. Čím viac kvalitných a relevantných odkazov získate, tým vyššia je  pravdepodobnosť, že sa váš web bude zobrazovať vyššie vo výsledkoch vo vyhľadávaní na požadované kľúčové slová.

Stručne povedané, odkazy sú pre SEO stále zásadné. Na ich kvalite však záleží viac ako na ich kvantite. Ak investujete do budovania odkazov, zamerajte sa na odkazy z autoritatívnych webových stránok s vysokou návštevnosťou.

Zlepšovanie používateľského zážitku (UX) Má vplyv na poradie výsledkov vo vyhľadávaní

Používateľská skúsenosť hrá určite podstatnú rolu v tom, ako vysoko sa váš web umiestni vo vyhľadávaní. Jeho celkový dopad je však ťažko merateľný. UX totiž závisí od množstva faktorov, ako je infraštruktúra, rozloženie stránky, štruktúra obsahu a pod.. Ak chcete Vyhrávať v optimalizácii pre vyhľadávače, UX webu by mala byť jedna z vašich priorít. To sa však ľahšie povie ako vykoná.

V budúcnosti bude pravdepodobne hrať UX ešte dôležitejšiu rolu. Preto je vhodné naučiť sa základné veci čím skôr a implementovať osvedčené postupy aj na svoje stránky.Správne nastavené UX by každopádne malo priniesť merateľné výsledky.

Tu je niekoľko osvedčených a aj merateľných parametrov, na ktoré je dobre sa zamerať.:

 • Zaistite, aby čas strávený na stránke a aktivita užívateľa boli vysoké a miera okamžitých odchodov čo najnižšia. Tieto signály sú totiž priamymi hodnotiacimi faktormi. Ak váš web budú mať radi používatelia bude ho preferovať aj Google vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Uľahčite navigáciu na svojom webe. Tu funguje prístup čím intuitívnejší, tým lepší. Jednoduché a ľahko pochopiteľné navigačné lišty, rozbaľovacie ponuky, interné odkazy a vyhľadávanie na vašich stránkach.
 • Rýchlosť stránky je mimoriadne dôležitá. V ideálnom svete by sa stránky mali načítať za menej ako 2 sekundy. Čo pomôže? Kompresia obrázkov, optimalizácia kódu webstránky, rýchlejšie servery. Rýchlosť webu si môžete odmerať nástrojom Google PageSpeed ​​Insights.

 

Na mobilných zariadenia záleží (Stále viac)

V roku 2018 Google priorizoval indexovanie výsledkov pre mobilné zariadenia. Má to zmysel zmysel, pretože dnes sa už viac ako 50%  všetkých online pripojení deje prostredníctvom mobilného zariadenia. Čo to znamená pre SEO? Investujte do responzívneho dizajnu webstránky. Pozor na konzistentnosť obsahu pre všetky zariadenia, rýchle načítanie stránok v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Neignorujte hlasové vyhľadávanie

Už v roku 2016 Google v tlačovej správe uviedli, že hlasové vyhľadávania tvoria približne 20% všetkých vyhľadávaní. Mobilné zariadenie, pomocou ktorého viete využiť služby hlasového vyhľadávania dnes  vlastní 50% populácie. Napriek tomu málokto plánuje optimalizáciu práve pre hlasové vyhľadávanie. ( To znamená, že konkurencie je málo a dopyt rastie = Príležitosť)

Hlasové vyhľadávanie veľmi pravdepodobne úplne nenahradí klasické vyhľadávanie, preto by to nemala byť priorita číslo 1, každopádne optimalizovať pre  hlasové vyhľadávanie sa určite oplatí. Väčšina stratégií optimalizácie hlasového vyhľadávania má totiž zmysel aj pre sémantické/kontextové  vyhľadávanie. Ako na to?

 • V obsahu používajte prirodzený jazyk a odpovedajte na otázky.
 • Optimalizujte web pre snippets.
 • Vytvorte a otagujte v štruktúre webu stránku s často kladenými otázkami (pomocou Schema.org).

Optimalizácia hlasového vyhľadávania momentálne nie je nevyhnutnosťou, ale optimalizácia hlasového vyhľadávania má pre Google všeobecne zmysel a v budúcnosti vám môže pomôcť.

Ako na SEO: Tipy ktoré vám pomôžu v budúcnosti

Existujú dva typy prístupu v optimalizácii pre vyhľadávače. Technické praktiky a pravidlá, ktorým sme sa venovali vyššie, a potom základné princípy SEO. Tieto SEO princípy obstoja v skúške časom a narozdiel od technických parametrov sa nemenia.

Pozor na skratky

Ak chcete uspieť v SEO, musíte robiť veci správne. Ľudia a hlavne podnikatelia milujú skratky, pomôcky a uľahčenia. Máme to v génoch. Takéto skratky existujú aj  v optimalizácii pre vyhľadávače a väčšina z nich je už zakázaná. Možno ste už počuli o Black Hat SEO. Black hat SEO označuje praktiky, ktoré sú v úplnom rozpore so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google. Okrem nich poznáme aj tzv.  Grey Hat SEO praktiky, ktoré označujú tenkú šedú zónu, ktorú zatiaľ Google ignoruje a tieto praktiky zatiaľ nie sú úplne zakázané. Tieto stratégie môžu momentálne fungovať, no zároveň sa časom pravdepodobne zaradia medzi Black Hat SEO. ( Preto môžu vášmu webu v budúcnosti skôr ublížiť)

 

Testujte, testujte, testujte

SEO je predovšetkým o tom, zistiť, čo pre váš web /priemysel/tématický okruh/krajinu v SEO funguje. Jediným spôsobom, ako na to prísť, je neustále skúšať a testovať. (A sledovať pri tom aj konkurenciu). Testovanie je nedieľnou súčasťou každej úspešnej stratégie SEO.